Framnes 2017

s 4 bilde av framnes til annonse

 

Evangelistens Bibelkonferanse 2017

tirsdag 4. - søndag 9.juli.

Tema: Stor er din trofasthet

 

Vi er takknemlige til Gud for enda engang og invitere til Bibelkonferansen på Framens.

 

Hver dag blir det lagt opp til samlinger for liten og stor. Det er et stort team som gjør en stor tjeneste som ivaretar den enkelte. Vi ser frem til rike stevnedager med godt fellesskap, bibel og bønn, sang og musikk.

Personale på Framnes tar hånd om det praktiske, og med mange godbiter fra kjøkkengjengen.

Gjestesanger: Mikael Järlestrand fra torsdag.

 

Program og priser....

 

Les mer …

Gi en gave

Gi din gave her!
Gave konto nr.
3000 13 20064

Blodet på korset

blood-of-jesusKristi død var absolutt nødvendig for å gi oss fortapte syndere frelse og syndsforlatelse. Kristi blod måtte utgytes. Lammet måtte slaktes. Jesu liv ble ofret på Golgata - ved blodet på hans kors. Gud tillegger Kristi blod uendelig verdi. 1 Pet. 1,19 taler om Kristi dyrebare blod. Det var gudmenneskets liv og blod som ble ofret for våre synder.

Følgene av dette var enorme. For den enkelte troende betyr det bl. a. :

Guds rettferdighet er tilfredsstilt

"Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort" (Rom. 3,25).

Gud er fullkommen rettferdig. Han har rene øyne, så han ikke kan se på det onde (Hab. 1,13a). Synden må få sin dom og synderen sin straff. Dette skjedde definitivt på Golgata. Der holdt Gud oppgjør med slekten i sin elskede Sønn. Dommen og straffen rammet ham- og vi er fri. I sin visdom fant Gud en utvei, slik at synden kan fjernes ved Guds hellige dom, og menneskene få møte en åpen favn. Guds trone har nå karakter av en nådestol. Takket være blodet på korset. Alle Guds krav er innfridd. Gud er derfor også rettferdig når han erklærer en synder rettferdig som tror på Jesus Kristus.

Djevelens makt er brutt

"Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset" (Kol. 2,15).

Satan ble beseiret på korset. Der stod kampen. Det avgjørende slag i slektens historie. Der ble denne verdens fyrste dømt. Den sterke ble overvunnet av den sterkere. Slangens hode ble trådt under fot. Der led Satan et nederlag han aldri kommer over. Når et menneske tar imot den Herre Jesus i sitt hjerte, går han over fra mørkets herredømme til Guds Sønns rike (Kol. 1,13).

Fred i samvittigheten

"De har seiret over ham i kraft av Lammets blod.." (Åp. 12,11a).

Lammets blod er svaret på alle anklager og beskyldninger. Ved Kristi blod er vi rettferdiggjort og renset. Dette gir fred og hvile i sjel og sinn. Samvittigheten finner ro i Ordet om korset. Satan vil fordømme og gjøre oss motløse ved å se på oss selv. Gud vil frigjøre og velsigne ved at vi ser på Jesus. Det Guds Lam som bar all verdens synd.

"Ei sølv eller gull har meg frelse erhvervet.

Ei rikdom på jord kunne løse min sjel.

Min eneste grunnvoll er blodet på korset.

Ved Frelserens død har jeg legedom hel.

Ikke med sølv meg Jesus løste.

Ei med gull han kjøpte meg.

Men med sitt blod, som fløt på korset.

Hvilken pris! O, nåde rik.

(James M. Gray)

 

 

Kalender

Møter

15.mars. Storebø bedehus. Bibelkveld kl 18.30. Talere Nils Vindenes og Kurt Urhaug. Tema: Vår felles frelse!

Kaffe og bokbord.

16.mars. Ågotnes bedehus kl 19.00. 

17.mars. Nesse bedehus kl. 19.00.

19.mars. Nesttun bedehus kl. 11.00.

19.mars. Saron Straume kl. 19.00.

Kurt Urhaug taler.

Alle er velkommen til samlingene!

 

Bladet Evangelisten til Jondal bedehus

Fra tirsdag 21.- 23.mars blir det møter hver kveld kl 19.00 i Jondal Bedehus.

Taler: Kurt Urhaug. Det blir salg av bøker og musikk.

Tema: Dyr i Bibelen!

Alle er hjertelig velkommen!

 

 

  

  

Bibelhelg Gavelstad

 gavelstad gjestegrd d1
Bibelhelg på Gavelstad gjestegård 12.-14.mai 2017.

Evangelisk og profetisk helg. Tema: Visst skal våren bli ny!

Bibelhelgen blir i evangeliet og profetiens lys. Vi ønsker at dette skal være en weekend til frigjøring og oppbyggelse. Edvard Foss og Kurt Urhaug blir med.

Håkon C. Hartvedt deltar med sang. 

Program og mer info

 

Les mer …

Misjonstjenesten

 

logo misjonstjeneste mini


Skjema
Kopirett © 2017 Evangelisten. Alle rettigheter reservert.