Til Framnes 2017

mikael jarelstrand

 

Evangelistens Bibelkonferanse 2017

Bibelkonferansen 2017 er fra 4.-9.juli på Framnes Kristne Videregåande skule ved Norheimsund i Hardanger. Evangelistens utgivere er talere og ledere. Dette året blir Mikael Järlestrand (bilde) med og deltar med sangen. Han er bosatt i Malmø i Sverige og er både en dyktig sanger og tekstforfatter. I Malmø er han også Pastor og musikkleder i en pinseforsamling.  Järlestrand er en profilert evangelist.

Les mer …

Gi en gave

Gi din gave her!
Gave konto nr.
3000 13 20064

Blodet på korset

blood-of-jesusKristi død var absolutt nødvendig for å gi oss fortapte syndere frelse og syndsforlatelse. Kristi blod måtte utgytes. Lammet måtte slaktes. Jesu liv ble ofret på Golgata - ved blodet på hans kors. Gud tillegger Kristi blod uendelig verdi. 1 Pet. 1,19 taler om Kristi dyrebare blod. Det var gudmenneskets liv og blod som ble ofret for våre synder.

Følgene av dette var enorme. For den enkelte troende betyr det bl. a. :

Guds rettferdighet er tilfredsstilt

"Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort" (Rom. 3,25).

Gud er fullkommen rettferdig. Han har rene øyne, så han ikke kan se på det onde (Hab. 1,13a). Synden må få sin dom og synderen sin straff. Dette skjedde definitivt på Golgata. Der holdt Gud oppgjør med slekten i sin elskede Sønn. Dommen og straffen rammet ham- og vi er fri. I sin visdom fant Gud en utvei, slik at synden kan fjernes ved Guds hellige dom, og menneskene få møte en åpen favn. Guds trone har nå karakter av en nådestol. Takket være blodet på korset. Alle Guds krav er innfridd. Gud er derfor også rettferdig når han erklærer en synder rettferdig som tror på Jesus Kristus.

Djevelens makt er brutt

"Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset" (Kol. 2,15).

Satan ble beseiret på korset. Der stod kampen. Det avgjørende slag i slektens historie. Der ble denne verdens fyrste dømt. Den sterke ble overvunnet av den sterkere. Slangens hode ble trådt under fot. Der led Satan et nederlag han aldri kommer over. Når et menneske tar imot den Herre Jesus i sitt hjerte, går han over fra mørkets herredømme til Guds Sønns rike (Kol. 1,13).

Fred i samvittigheten

"De har seiret over ham i kraft av Lammets blod.." (Åp. 12,11a).

Lammets blod er svaret på alle anklager og beskyldninger. Ved Kristi blod er vi rettferdiggjort og renset. Dette gir fred og hvile i sjel og sinn. Samvittigheten finner ro i Ordet om korset. Satan vil fordømme og gjøre oss motløse ved å se på oss selv. Gud vil frigjøre og velsigne ved at vi ser på Jesus. Det Guds Lam som bar all verdens synd.

"Ei sølv eller gull har meg frelse erhvervet.

Ei rikdom på jord kunne løse min sjel.

Min eneste grunnvoll er blodet på korset.

Ved Frelserens død har jeg legedom hel.

Ikke med sølv meg Jesus løste.

Ei med gull han kjøpte meg.

Men med sitt blod, som fløt på korset.

Hvilken pris! O, nåde rik.

(James M. Gray)

 

 

Kalender

Møter på Valderøy bedehus 22.-26.febr

Møtene begynner kl 19.30. Søndag 26.febr kl 17.00. Tale ved Kurt Urhaug.

Tema: Spør dyra og dei skal læra deg! Job 12,7.

Boksalg. Alle er hjertelig velkommen!

 

 

Bibelhelg på Gavelstad

Bladet Evangelisten arrangerer Bibelhelg 12.-14.mai 2017 på Gavelstad Gjestegård.

Gavelstad Gjestegård ligger i fredelige omgivelser - høyt og fritt- samtidig som det har en sentral beliggendehet i hjertet av Vestfold. Nærere bestemt er dette på Svartstad i Lardal Kommune.

Bibelhelgen blir i evangeliet og profetiens lys. Vi ønsker at dette skal være en weekend til frigjøring og oppbyggelse. Edvard Foss og Kurt Urhaug blir med. Håkon C. Hartvedt deltar med sang.

Påmelding til Evangelisten!

 

  

  

Rik Inspirasjonshelg 17.-19.febr 2017

 inspirasjonshelga 2017
 

Takknemlig helg på Holmavatn. På bilde ser vi Leif, Arne, Håkon og Tua.

17.-19.februar arrangerte Bladet Evangelisten Inspirasjonshelg på Holmvatn. Det var femte gangen dette ble arrangert. Arne Gundersen, Leif Solheim, Sverre Leiv Lien, Håkon C. Hartvedt og Kurt Urhaug var talere og ledere. Anna Gard Aarsland og Olene Ydstebø var med og sang. Liv Urhaug hadde ansvar for opplegg for barna. Helgen samlet deltakere i alle aldrer.

Det var inspirerende at så mange ville være med på denne helgen. Holmavatn hadde sprengt kapasitet, og mange av deltakerne hadde ordnet seg med privat innkvartering. Vi var 100 deltakere og mange fra distriktet og var med på samlingene.

Tema for helgen var: «Ved ditt kors» Gjennom forkynnelse og sang ble deltakerne tatt med til Golgata høyden og Jesu kors. Det står sentralt i Bibelen og Guds frelse. Golgata er stedet til å se seg frelst og fri. Det er vekstgrunnlaget kristenlivet og utgangspunktet for misjon.

Les mer …

Misjonstjenesten

 

logo misjonstjeneste mini


Skjema
Kopirett © 2017 Evangelisten. Alle rettigheter reservert.