Til Framnes 2017

mikael jarelstrand

 

Evangelistens Bibelkonferanse 2017

Bibelkonferansen 2017 er fra 4.-9.juli på Framnes Kristne Videregåande skule ved Norheimsund i Hardanger. Evangelistens utgivere er talere og ledere. Dette året blir Mikael Järlestrand (bilde) med og deltar med sangen. Han er bosatt i Malmø i Sverige og er både en dyktig sanger og tekstforfatter. I Malmø er han også Pastor og musikkleder i en pinseforsamling.  Järlestrand er en profilert evangelist.

Les mer …

Gi en gave

Gi din gave her!
Gave konto nr.
3000 13 20064

SLIK SOM EG VAR

KOMTre år senere skrev Sigvart Engeset selv den melodien som ga den vingeløse fuglen vinger. Og så har vi sunget det i snart hundre år:

Slik som eg var

Kom eg til Gud og fann heim att til far

Skuldig til døden for syndene mange

Bunden i lekkjer frå syndeveg lange

Å for eit under, han elsk til meg bar

Slik som eg var

Vi har nettopp feiret nyttår. 2016 er historie. Gjort er gjort. Og ugjort er ugjort. Foran oss ligger 2017. Et nytt år med nye farer og nye muligheter.

La meg her på terskelen av et nytt år få minne deg om det Sigvart Engeset setter ord på i sangen: Den eneste måten å komme til Gud på, er å komme som du er.

Du som ønsker å bli frelst: Du kan få komme til Jesus akkurat som er.

Tenk om 2017 kunne bli frelsesåret også i ditt liv. Det skulle bety store forandringer: Soloppgang fra det høye. Et nytt liv og en ny hverdag.

Det er ikke du som skal forandre deg. Det skal Jesus gjøre. Du skal bare komme som du er. Så gjør han resten. Kristendom er ikke å gjøre seg til. Kristendom er ikke et intenst strev for å bli annerledes. Kristendom er fellesskap med Gud, han som ser meg og kjenner meg. Og som på tross av alt dette elsker meg og vil ta imot meg. Slik jeg er. Kristendom er nåde og sannhet.

Du som har det tungt og vanskelig: Du skal få være hos Jesus slik du er.

Du har kanskje opplevd 2016 som et krevende år. Av ulike grunner ble året annerledes enn du hadde tenkt. Og du har mer enn en gang spurt hvorfor. Er det er noe galt med? Tror du for lite? Får jeg lønn som fortjent? Slike spørsmål kan drive de fleste av oss til vanvidd.

Ingen av oss vet heller hvordan 2017 vil bli. Hvilke gleder og smerter vil møte oss i det nye året? Dette ligger ennå i det ukjente. Men hør: Slik som eg er, Herren i nåde til barnet sitt ser! Slik synger Sigvart Engest det i sangen sin. Og slik skal også du få tenke både om Gud og om framtiden.

Du som skal avslutte livsreisen i 2017: Jesus vil ta imot deg slik du er.

Året 2017 var bare åttifem minutter gammelt da Trygve Vasvik, en god venn og bror, fikk flytte hjem til Herren. To dager tidligere hadde jeg privilegiet å være noen timer sammen med han og familien.

For et vitnesbyrd dette var, både om bærekraften i det å komme til Jesus og i det å få være hos Jesus. Slik vi er gir Gud oss nåde når flyttedagen kommer. Og slik vi er gir Gud oss nåde til å ta med oss sorgen og savnet i håpets venterom.

Slik som eg var. Slik som eg er. Slik synger Sigvart Engeset det i sangen sin. Og slik skal også du og jeg få synge deg på veg inn i et nytt og fortsatt ukjent 2017.

SLIK SOM EG VAR

Slik som eg var

Kom eg til Gud og fekk jubla: Min Far

Skuldig til døden for syndene mange

Bunden i lekkjer frå syndeveg lange

Å, for eit under, han elsk til meg bar

Slik som eg var

Slik som eg var

Å, eg fekk sleppa den byrda eg bar

Døra var opna for syndaren store

Ja, det var nok det som Frelsaren gjorde

Barn fekk eg vera, og Gud var min far

Slik som eg var

Slik som eg er

Herren i nåde til barnet sitt ser

Om synder og tvil det er heile mi æra

Han er min Frelsar, og det vil han vera

Nåden er fri, og eg kviler meg der

Slik som eg er

Slik som eg er

Frelsaren meg imot himmelen bær

Inn får eg koma, ja, brud skal eg vera

Han gjorde alt, eg skal ingen ting gjera

Amen, ja, amen, til himlene g fer

Slik som eg er

Tekst: Sigvart Engeset 1916

Melodi: Sigvart Engeset 1919

Kalender

Møter på Valderøy bedehus 22.-26.febr

Møtene begynner kl 19.30. Søndag 26.febr kl 17.00. Tale ved Kurt Urhaug.

Tema: Spør dyra og dei skal læra deg! Job 12,7.

Boksalg. Alle er hjertelig velkommen!

 

 

Bibelhelg på Gavelstad

Bladet Evangelisten arrangerer Bibelhelg 12.-14.mai 2017 på Gavelstad Gjestegård.

Gavelstad Gjestegård ligger i fredelige omgivelser - høyt og fritt- samtidig som det har en sentral beliggendehet i hjertet av Vestfold. Nærere bestemt er dette på Svartstad i Lardal Kommune.

Bibelhelgen blir i evangeliet og profetiens lys. Vi ønsker at dette skal være en weekend til frigjøring og oppbyggelse. Edvard Foss og Kurt Urhaug blir med. Håkon C. Hartvedt deltar med sang.

Påmelding til Evangelisten!

 

  

  

Rik Inspirasjonshelg 17.-19.febr 2017

 inspirasjonshelga 2017
 

Takknemlig helg på Holmavatn. På bilde ser vi Leif, Arne, Håkon og Tua.

17.-19.februar arrangerte Bladet Evangelisten Inspirasjonshelg på Holmvatn. Det var femte gangen dette ble arrangert. Arne Gundersen, Leif Solheim, Sverre Leiv Lien, Håkon C. Hartvedt og Kurt Urhaug var talere og ledere. Anna Gard Aarsland og Olene Ydstebø var med og sang. Liv Urhaug hadde ansvar for opplegg for barna. Helgen samlet deltakere i alle aldrer.

Det var inspirerende at så mange ville være med på denne helgen. Holmavatn hadde sprengt kapasitet, og mange av deltakerne hadde ordnet seg med privat innkvartering. Vi var 100 deltakere og mange fra distriktet og var med på samlingene.

Tema for helgen var: «Ved ditt kors» Gjennom forkynnelse og sang ble deltakerne tatt med til Golgata høyden og Jesu kors. Det står sentralt i Bibelen og Guds frelse. Golgata er stedet til å se seg frelst og fri. Det er vekstgrunnlaget kristenlivet og utgangspunktet for misjon.

Les mer …

Misjonstjenesten

 

logo misjonstjeneste mini


Skjema
Kopirett © 2017 Evangelisten. Alle rettigheter reservert.