Framnes 2017

s 4 bilde av framnes til annonse

 

Evangelistens Bibelkonferanse 2017

tirsdag 4. - søndag 9.juli.

Tema: Stor er din trofasthet

 

Vi er takknemlige til Gud for enda engang og invitere til Bibelkonferansen på Framens.

 

Hver dag blir det lagt opp til samlinger for liten og stor. Det er et stort team som gjør en stor tjeneste som ivaretar den enkelte. Vi ser frem til rike stevnedager med godt fellesskap, bibel og bønn, sang og musikk.

Personale på Framnes tar hånd om det praktiske, og med mange godbiter fra kjøkkengjengen.

Gjestesanger: Mikael Järlestrand fra torsdag.

 

Program og priser....

 

Les mer …

Gi en gave

Gi din gave her!
Gave konto nr.
3000 13 20064

Lærdomar frå kongetida

BetalingBibel lfter

Løysinga kongane syntes vera den beste, var å KJØPA seg ut av problema, enten ved å kjøpa hjelp av andre folk sine hærar, eller ved å betala direkte til angriparane.

Men dette kosta, og kvar skulle dei ta midlane frå? Ja, det er då dårskapen openberrar seg. Alle fire kongane går til templet i Jerusalem, - ikkje for å be, men for å henta ut verdiar til å kjøpa seg fred

med. Plyndring av Guds hus vart løysinga på problemet. Og i templet var der store skattar.

To ting til ettertanke

Me kan godt merka oss at angrepa mot Herrens hus i GT, ofte føregjekk etter to linjer.

Det eine var at folk fekk inn ting i Herrens hus som ikkje skulle vera der.

Den andre linja var at dei fjerna ting frå Herrens hus som skulle vera der.

Den apostoliske definisjonen på Herrens hus i vår tid er Guds menighet (1.Tim.3,15). Vedrørande fienden sin strategi synest å vera lik.Ingenting vera nytt under sola (Salomo).

Ting vert både ført inn og fjerna i Guds menighet og i dag, - utan at folk syntes å forstå følgjene dette vil føra med seg.

Kongane kjøpte seg fred ved å ofra skattar frå Herrens hus.

Kva skattar har Herrens hus (Guds menighet) i dag?

Dei bibelske sanningane er vel dei dyrebaraste skattane Guds folk er betrudd. Salmisten uttrykkjer at Ordet frå Herren er betre enn tusen stykke gull og sølv.... (Salme 119). Ikkje lite verdiar i det!

Ingen er vel uvitande om åndskampen i vår tid. Me registrerer fiendar og truslar frå mange kantar.

Kva gjer me då?

Ein ting me i alle fall ikkje bør gjera: Ofra skattane i Herrens hus for å oppnå fred med angriparane. Når folk ikkje vil høyra dei gamle bibelske sanningane om synd, dom, vreide, fortaping, den Heilage Gud osv, ofrar me dei ikkje for fredens sak....

Me "ranar" ikkje Herrens hus og ofrar skattane der for å kjøpa fred med verda, korkje den religiøse eller den heidenske verda.

Kongetabbane er ikkje omtalt for etterfølgjing, men heller til vekking og rettleiing. Dei gamle bibelske sanningane har alltid skapt reaksjonar. Herrens trufaste vitne har ofte møtt motstand. Bodskapen som kunne berga folk, vart ofte hata.

Men sanningsvitna la ikkje om for å tilpassa talen etter folkeviljen. Truskapen gjorde at dei som tala, dei tala som Guds ord, uansett reaksjonar. (1.Pet.4,11) Fred og popularitet er ikkje hovedsak for Guds folk i denne verda. Men sanninga tru i kjærleik skal me halda fram skattane i Herrens hus, til frelse for fortapte syndarar og til fornying og oppbyggjing for husfolket.

Alt anna vil vera tabbar.

Kalender

Møter

15.mars. Storebø bedehus. Bibelkveld kl 18.30. Talere Nils Vindenes og Kurt Urhaug. Tema: Vår felles frelse!

Kaffe og bokbord.

16.mars. Ågotnes bedehus kl 19.00. 

17.mars. Nesse bedehus kl. 19.00.

19.mars. Nesttun bedehus kl. 11.00.

19.mars. Saron Straume kl. 19.00.

Kurt Urhaug taler.

Alle er velkommen til samlingene!

 

Bladet Evangelisten til Jondal bedehus

Fra tirsdag 21.- 23.mars blir det møter hver kveld kl 19.00 i Jondal Bedehus.

Taler: Kurt Urhaug. Det blir salg av bøker og musikk.

Tema: Dyr i Bibelen!

Alle er hjertelig velkommen!

 

 

  

  

Bibelhelg Gavelstad

 gavelstad gjestegrd d1
Bibelhelg på Gavelstad gjestegård 12.-14.mai 2017.

Evangelisk og profetisk helg. Tema: Visst skal våren bli ny!

Bibelhelgen blir i evangeliet og profetiens lys. Vi ønsker at dette skal være en weekend til frigjøring og oppbyggelse. Edvard Foss og Kurt Urhaug blir med.

Håkon C. Hartvedt deltar med sang. 

Program og mer info

 

Les mer …

Misjonstjenesten

 

logo misjonstjeneste mini


Skjema
Kopirett © 2017 Evangelisten. Alle rettigheter reservert.