Til Framnes 2017

mikael jarelstrand

 

Evangelistens Bibelkonferanse 2017

Bibelkonferansen 2017 er fra 4.-9.juli på Framnes Kristne Videregåande skule ved Norheimsund i Hardanger. Evangelistens utgivere er talere og ledere. Dette året blir Mikael Järlestrand (bilde) med og deltar med sangen. Han er bosatt i Malmø i Sverige og er både en dyktig sanger og tekstforfatter. I Malmø er han også Pastor og musikkleder i en pinseforsamling.  Järlestrand er en profilert evangelist.

Les mer …

Gi en gave

Gi din gave her!
Gave konto nr.
3000 13 20064

Lærdomar frå kongetida

BetalingBibel lfter

Løysinga kongane syntes vera den beste, var å KJØPA seg ut av problema, enten ved å kjøpa hjelp av andre folk sine hærar, eller ved å betala direkte til angriparane.

Men dette kosta, og kvar skulle dei ta midlane frå? Ja, det er då dårskapen openberrar seg. Alle fire kongane går til templet i Jerusalem, - ikkje for å be, men for å henta ut verdiar til å kjøpa seg fred

med. Plyndring av Guds hus vart løysinga på problemet. Og i templet var der store skattar.

To ting til ettertanke

Me kan godt merka oss at angrepa mot Herrens hus i GT, ofte føregjekk etter to linjer.

Det eine var at folk fekk inn ting i Herrens hus som ikkje skulle vera der.

Den andre linja var at dei fjerna ting frå Herrens hus som skulle vera der.

Den apostoliske definisjonen på Herrens hus i vår tid er Guds menighet (1.Tim.3,15). Vedrørande fienden sin strategi synest å vera lik.Ingenting vera nytt under sola (Salomo).

Ting vert både ført inn og fjerna i Guds menighet og i dag, - utan at folk syntes å forstå følgjene dette vil føra med seg.

Kongane kjøpte seg fred ved å ofra skattar frå Herrens hus.

Kva skattar har Herrens hus (Guds menighet) i dag?

Dei bibelske sanningane er vel dei dyrebaraste skattane Guds folk er betrudd. Salmisten uttrykkjer at Ordet frå Herren er betre enn tusen stykke gull og sølv.... (Salme 119). Ikkje lite verdiar i det!

Ingen er vel uvitande om åndskampen i vår tid. Me registrerer fiendar og truslar frå mange kantar.

Kva gjer me då?

Ein ting me i alle fall ikkje bør gjera: Ofra skattane i Herrens hus for å oppnå fred med angriparane. Når folk ikkje vil høyra dei gamle bibelske sanningane om synd, dom, vreide, fortaping, den Heilage Gud osv, ofrar me dei ikkje for fredens sak....

Me "ranar" ikkje Herrens hus og ofrar skattane der for å kjøpa fred med verda, korkje den religiøse eller den heidenske verda.

Kongetabbane er ikkje omtalt for etterfølgjing, men heller til vekking og rettleiing. Dei gamle bibelske sanningane har alltid skapt reaksjonar. Herrens trufaste vitne har ofte møtt motstand. Bodskapen som kunne berga folk, vart ofte hata.

Men sanningsvitna la ikkje om for å tilpassa talen etter folkeviljen. Truskapen gjorde at dei som tala, dei tala som Guds ord, uansett reaksjonar. (1.Pet.4,11) Fred og popularitet er ikkje hovedsak for Guds folk i denne verda. Men sanninga tru i kjærleik skal me halda fram skattane i Herrens hus, til frelse for fortapte syndarar og til fornying og oppbyggjing for husfolket.

Alt anna vil vera tabbar.

Kalender

Møter på Valderøy bedehus 22.-26.febr

Møtene begynner kl 19.30. Søndag 26.febr kl 17.00. Tale ved Kurt Urhaug.

Tema: Spør dyra og dei skal læra deg! Job 12,7.

Boksalg. Alle er hjertelig velkommen!

 

 

Bibelhelg på Gavelstad

Bladet Evangelisten arrangerer Bibelhelg 12.-14.mai 2017 på Gavelstad Gjestegård.

Gavelstad Gjestegård ligger i fredelige omgivelser - høyt og fritt- samtidig som det har en sentral beliggendehet i hjertet av Vestfold. Nærere bestemt er dette på Svartstad i Lardal Kommune.

Bibelhelgen blir i evangeliet og profetiens lys. Vi ønsker at dette skal være en weekend til frigjøring og oppbyggelse. Edvard Foss og Kurt Urhaug blir med. Håkon C. Hartvedt deltar med sang.

Påmelding til Evangelisten!

 

  

  

Rik Inspirasjonshelg 17.-19.febr 2017

 inspirasjonshelga 2017
 

Takknemlig helg på Holmavatn. På bilde ser vi Leif, Arne, Håkon og Tua.

17.-19.februar arrangerte Bladet Evangelisten Inspirasjonshelg på Holmvatn. Det var femte gangen dette ble arrangert. Arne Gundersen, Leif Solheim, Sverre Leiv Lien, Håkon C. Hartvedt og Kurt Urhaug var talere og ledere. Anna Gard Aarsland og Olene Ydstebø var med og sang. Liv Urhaug hadde ansvar for opplegg for barna. Helgen samlet deltakere i alle aldrer.

Det var inspirerende at så mange ville være med på denne helgen. Holmavatn hadde sprengt kapasitet, og mange av deltakerne hadde ordnet seg med privat innkvartering. Vi var 100 deltakere og mange fra distriktet og var med på samlingene.

Tema for helgen var: «Ved ditt kors» Gjennom forkynnelse og sang ble deltakerne tatt med til Golgata høyden og Jesu kors. Det står sentralt i Bibelen og Guds frelse. Golgata er stedet til å se seg frelst og fri. Det er vekstgrunnlaget kristenlivet og utgangspunktet for misjon.

Les mer …

Misjonstjenesten

 

logo misjonstjeneste mini


Skjema
Kopirett © 2017 Evangelisten. Alle rettigheter reservert.