Til Framnes 2017

mikael jarelstrand

 

Evangelistens Bibelkonferanse 2017

Bibelkonferansen 2017 er fra 4.-9.juli på Framnes Kristne Videregåande skule ved Norheimsund i Hardanger. Evangelistens utgivere er talere og ledere. Dette året blir Mikael Järlestrand (bilde) med og deltar med sangen. Han er bosatt i Malmø i Sverige og er både en dyktig sanger og tekstforfatter. I Malmø er han også Pastor og musikkleder i en pinseforsamling.  Järlestrand er en profilert evangelist.

Les mer …

Gi en gave

Gi din gave her!
Gave konto nr.
3000 13 20064

SPØR DUEN

Et brennofferDuen korslys

Duen ble lagt på alteret. Den var en stedfortreder og det hadde en betydning av soning. Ved brennofferet så ble blodet utrent. Duen er tett på evangeliet. Jesus sin død på Golgata var i stedet for deg og meg. «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53,5. Jesus er en soning for våre synder (1Joh 2,2), og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd (1Joh 1,17).

Når vi ser duen, vil den minne oss på evangeliet. Gud har mange vitner! Duen er en sentral forkynner!

Duen er ren

Duen er en ren fugleart! I ulike oppslagsverk kan vi lese mange forskjellige sannheter om duen. Men det er bare Bibelen som forteller at den er en ren fugl. Den er ren fordi Gud sier det!

Det er mange bøker i denne verden, men det er bare én bok som forteller oss at vi er ren i kraft av Jesu frelsesverk på Golgata. «Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.» Joh 15,3.

Det er mange duearter og forskjellige farger, men Bibelen forteller at den er ren. Gud har sagt det! Så enkelt! På samme måten skal vi forholde oss til Guds frelse og det Bibelen sier.

«Vær da kloke som slanger og enfoldige som duer.» Mt 10,16. Enfoldig betyr å holde seg til det enkle. «Den enfoldige tror hvert ord.» Ord 14,15.

Duen forteller om Guds frelse og i kraft av det som står, - rettferdiggjør Gud den som tror på Jesus. Den er ren i Jesu blod, og Ordet er frelsesdokumentet. På en enkel måte skal vi forholde oss til Bibelen og tro det som det står. Det er til frelse og frigjøring! Kan jeg tro det? Spør duen!

Kalender

Møter på Valderøy bedehus 22.-26.febr

Møtene begynner kl 19.30. Søndag 26.febr kl 17.00. Tale ved Kurt Urhaug.

Tema: Spør dyra og dei skal læra deg! Job 12,7.

Boksalg. Alle er hjertelig velkommen!

 

 

Bibelhelg på Gavelstad

Bladet Evangelisten arrangerer Bibelhelg 12.-14.mai 2017 på Gavelstad Gjestegård.

Gavelstad Gjestegård ligger i fredelige omgivelser - høyt og fritt- samtidig som det har en sentral beliggendehet i hjertet av Vestfold. Nærere bestemt er dette på Svartstad i Lardal Kommune.

Bibelhelgen blir i evangeliet og profetiens lys. Vi ønsker at dette skal være en weekend til frigjøring og oppbyggelse. Edvard Foss og Kurt Urhaug blir med. Håkon C. Hartvedt deltar med sang.

Påmelding til Evangelisten!

 

  

  

Rik Inspirasjonshelg 17.-19.febr 2017

 inspirasjonshelga 2017
 

Takknemlig helg på Holmavatn. På bilde ser vi Leif, Arne, Håkon og Tua.

17.-19.februar arrangerte Bladet Evangelisten Inspirasjonshelg på Holmvatn. Det var femte gangen dette ble arrangert. Arne Gundersen, Leif Solheim, Sverre Leiv Lien, Håkon C. Hartvedt og Kurt Urhaug var talere og ledere. Anna Gard Aarsland og Olene Ydstebø var med og sang. Liv Urhaug hadde ansvar for opplegg for barna. Helgen samlet deltakere i alle aldrer.

Det var inspirerende at så mange ville være med på denne helgen. Holmavatn hadde sprengt kapasitet, og mange av deltakerne hadde ordnet seg med privat innkvartering. Vi var 100 deltakere og mange fra distriktet og var med på samlingene.

Tema for helgen var: «Ved ditt kors» Gjennom forkynnelse og sang ble deltakerne tatt med til Golgata høyden og Jesu kors. Det står sentralt i Bibelen og Guds frelse. Golgata er stedet til å se seg frelst og fri. Det er vekstgrunnlaget kristenlivet og utgangspunktet for misjon.

Les mer …

Misjonstjenesten

 

logo misjonstjeneste mini


Skjema
Kopirett © 2017 Evangelisten. Alle rettigheter reservert.