Utskrift

av Ludvig Hope

"Fra arkivet 1. mai 1951"

«Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig...» Joh 14,16.

Hvor forunderlig stort og nådefullt Gud har ordnet alt for oss mennesker! Jo mer vi prøver å finne inn til Guds kjærlighet, dess mer aner vi at da vi fikk Kristus, fikk vi alt med ham.

Gud utvalgte oss i ham før verden ble til, og selv steg han ned til oss og lot seg gjennom lidelse fullende som vår frelseshøvding. Da seieren var vunnet, gikk han til himmelen som vår talsmann, og alt som har med oss å gjøre, må gå veien om ham. Også Satan når han anklager Guds folk,- kan han ikke komme forbi Kristus. Han lever alltid til å gå i forbønn for oss!

Men dette er ikke alt. Vi har også fått «en annen talsmann,» som skal være her nede i blant oss. Han skal søke oss opp og vekke oss, så vi ser at vi trenger frelse. Han skal føre oss til Kristus og forklare ham for vårt indre syn. Han skal lære oss all sannhet og minne om alt det Kristus har sagt.

Han skal være vårt innsegl og pantet på vår arv til forløsningens dag, - da vi selv tar imot arven. På vår ferd gjennom verden viser han oss våre synder, tukter oss og gir oss trang til nåden og fører oss på nytt til Kristus. Der blir sjelen renset, der trøster han oss, læger våre sår og frigjør samvittigheten. Og når kvelden kommer, lyser han oss over grensen inn til Jesus Kristus, vår Herre.