Utskrift

 av Johnn R Hardang

Bruk dagene godt! Dette er Guds anbefaling.

Det gagner så lite hva godt du har ment

hvis ikke du gjør det før alt er for sent

Ditt klagesukk da kan du trøstig la fare

For sent er for sent! Det er alt en kan svare

 

Din skjønneste tanke, ditt kjærligste ord

er blomster som visner, men gjerninger gror

Det er ikke nok at vi stadig får høre

om alt det du engang har tenkt deg å gjøre

 

En dag lukkes døren for det du har tenkt

og da er hver eneste mulighet stengt

Det haster, du må ikke nøle så lenge

at dagene stjeler den tid du kan trenge

 

Et skjebnetungt ord er det nakne «For sent»

En nådeløs dom, men som oftest fortjent

Og hvis du vil slippe å høre det siden:

Bruk dagene godt, mens du ennu har tiden


Det er dikteren Arne Paasche-Aasen som skriver det slik i et av sine mange fine dikt. Selv hørte jeg det for første gang lest av en god venn på Hermon Høyfjellsenter vinteren 2016. Og noen dager senere fikk jeg det tilsendt på mail. Siden har jeg ofte lest det, både for meg selv og for andre.


Diktet er en påminnelse om ikke å utsette til i morgen det du vet du burde ha gjort i dag. Det kan lett bli for sent.

Denne påminnelsen møter vi også i Bibelen.

- Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. Hebr 3.7-8

Bruk dagene godt! Dette er også Guds anbefaling.

 

Frelsesspørsmålet
Det viktigste spørsmålet et menneske kan stille, er frelsesspørsmålet: Hvordan finne fred med Gud i en god samvittighet? Svaret på dette spørsmålet avgjør din og min evighet.

Dette vet djevelen. Derfor er hans viktigste strategi å hindre oss i å svare på dette spørsmålet. Men han sier ikke: Dette er ikke noe du skal bry deg med. Tvert imot sier han: Jo, dette er en viktig sak. Det er klart at du skal til himmelen. Men du trenger ikke tenke på dette nå. Det haster ikke. Du har god tid. Vent til du får en bedre anledning.

Og mange har latt seg lure. De utsatte til i morgen det de vet de skulle ha gjort i dag. Og de utsatte ikke bare til i morgen. Helt til denne dag har de tenkt: Jo, det skal nok bli en gang. Men ikke i dag.

Paulus talte en gang til kong Agrippa. Og kongen var grepet av det han fikk høre. Men til slutt sier han bare:

- Det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen. Apgj 26,28

Han ga nok etter. Men han ga seg aldri over.

Litt tidligere hadde Paulus opplevd noe av det samme, i møte med den romerske landshøvdingen Felix. Også han var berørt av det han hadde hørt. Men hans respons var følgende:

- Gå bort for denne gangen. Når jeg får tid, skal jeg sende bud på deg igjen. Apgj 24,25

Vi hører aldri noe om at han fikk ordnet sin sak med Gud. Det ble for sent.

Og Jesus selv fortalte historien om de ti brudepikene. En historie vi finner gjengitt i Matt 25,1-13. Alle ti hadde et ønske om å få være med i bryllupet. Men bare fem hadde forberedt seg. Og bare fem fikk være med. De andre hadde brukte tiden på andre ting. Og så ble det for sent.Dette må ikke skje med deg!
Bruk dagene godt!


Tjen Jesus
Så en påminnelse til deg som hører Jesus til. I dag vil du møte mennesker som trenger en berøring fra himmelen. Og denne berøringen er det du som skal formidle: Et vennlig ord. En hjelpende hånd. En tjeneste. En oppmuntring. Et smil. Og hør: Nå må du ikke vente til i morgen med det du vet du skal gjøre i dag!

I Ef 5,15-17 skriver Paulus det slik:

- Se derfor til hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise så dere kjøper den lagelige tid, for dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men

  forstå hva som er Herrens vilje.

Og i Kol 4,5-6 møter vi disse ordene:

- Omgås i visdom med dem som er utenfor. Kjøp den laglige tid. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare
enhver.

Bruk dagene godt! Slik lyder oppmuntringen til deg i dag.


Gud selv
Jeg kjenner imidlertid en som aldri kommer for sent. En som aldri utsetter til i morgen det han vet han skal gjøre i dag. Det er Gud, vår gode himmelske Far.

Av og til kan det virke som om han ikke bryr seg: Vi ber og det er som om Gud ikke hører. Vi sender bud på Jesus, men kan ikke se at han kommer. Hva nå?

Jo, sier Bibelen. Gud hører. Jesus kommer.

- Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke tunghørt så han ikke kan høre. Jes 59,1

Og Jesus brukte en dag disse ordene:

- Skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham både dag og natt? Er han sen når det gjelder dem? Jeg sier dere: Han skal

  skynde seg å hjelpe dem så de får sin rett!   Luk 18,7-8


Slik er Gud. Han bruker dagene godt! Han utsetter aldri til i morgen det han vet han må gjøre i dag!