Bibelkonferansen 2015

 

 kaijak

 

Evangelistens Bibelkonferanse

Tirsdag 30.juni- søndag 5.juli 2015

Framnes Kristne Videregående skule, Norheimsund.

Tema: Jesus alene!

Talere/ledere: Johnn Hardang, Eivind Flå, Kurt Urhaug, Sigmund Måge Leif Solheim m.fl.

Velkommen til rike og innholdsrike feriedager med god forkynnelse og godt fellesskap. Solid undervisning, spennende hageselskap, friluftstreff i Norheimsund, sang- og musikk samling, grillfest m.m.

Hver kveld er det uformell samling med sang og vitnesbyrd.

Det er opplegg for hele familien. Hver dag er det opplegg for barna. Ungdommene har eget team med spennende program!

Planlegg ferien og velkommen til Framnes!

 

Les mer …

Gi en gave

Gi din gave her!
Gave konto nr.
3000 13 20064

 • Mal Jesus

  Av Johnn R. Hardang

  Jeg besøkte Vestnes i Romsdal for et par måneder siden. Det var bibelhelg på bedehuset med hovedtema: Kongen kommer!

  Temaet var valgt fordi helga innledet adventstiden 2014.

  Vi brukte hele denne helga til å gå på maleriutstilling i Profeten Sakarias’ Bok. Sakarias er kalt adventsprofeten i Det Gamle Testamente. Og grunnen til dette er hans sterke forkynnelse av Messias, frelserkongen som skal komme: Først i ringhet for å bli forkastet av menneskene. Siden enkelt og stille hver gang Ordet om Jesus blir forkynt. Og endelig i herlighet, for å ta seg av et lidende Israelsfolk og en fortapt menneskeslekt.

  Jesus er stedfortrederen. Han døde i mitt sted.


  Les mer

 • Den kjæreste

  Vi mennesker kan ha noen favoritter. Det er noen vi liker bedre enn andre og gir dem større oppmerksom. Dette kan være på grunn av kjærlighet, eller det er andre motiver.

  Ingen har større kjærlighet enn at han gir sitt liv for sine venner. Det gjorde Jesus for deg!


  Les mer

 • Jeg ventet på dine ord

  Av Sigmund Måge

  ”Jeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord.”

  Salme 119,147.

  Vi skal ikke lese mye i Bibelen før vi legger merke til hvor viktig vårt forhold til Guds Ord er. ”Hele Skriften er inspirert av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet.” 2Tim 3,16. Ikke bare noe, men hele Skriften er inspirert eller innblest av Gud.


  Les mer

 • Når hjertet brister, faller Ordet inn

  Av Asbjørn Kvalbein

  En rabbi – en jødisk åndelig leder – ble en gang spurt av en elev om et ord som står i Skriften: «Så legg dere da disse mine ord på hjerte og sinn …» 5Mos 11,18. Hva betyr dette i praksis? Hvorfor blir det sagt at vi skal legge ordene på vårt hjerte? ville eleven vite.
  Den kloke, gamle læreren svarte: «Mennesket har ikke kraft til å legge den guddommelige læren direkte inn i hjertet. Alt vi kan gjøre, er å legge den på overflaten av hjertet, slik at når hjertet går i stykker, så faller ordene inn …»


  Les mer

 • Lev i åndelig beredskap

  Av Ivar Gjerdi

  Noen vil huske at det for noen år siden var en TV-serie på NRK som het ”Ditt livs sjanse”. Det ble fristet med store pengepremier, og noen var så heldige å få hjelp til blant annet å få slettet deler av sin gjeld og dermed sikre seg en bedre økonomisk situasjon. De fleste av oss blir stadig minnet om viktigheten av å trygge framtiden, ved blant annet å skaffe seg gode pensjonsordninger og forsikringer, og gjerne best mulig avkastning på eventuell kapital. Tilbudene markedsføres med stor intensitet.
  Vi sørger på alle måter for den menneskelige og materielle siden ved livet. Det opptar oss mye. Men hva med den åndelige beredskap og trygghet? Den siste søndag i kirkeåret, som kalles domssøndagen, handler nettopp om dette.


  Les mer

 • Et nytt år og en ny begynnelse

  Av Eivind Flå

  2Mos 12,2: ”Denne måneden skal være deres nyttårsmåned. Den skal være den første av årets måneder hos dere.”
  Et nytt år forteller oss at noe er til ende og at noe nytt tar til. Noen har mange nyttårsforsetter. For andre er nyttårsaften bare en markering. Tenk om det nye året kunne bli en anledning for Herren til å skape noe nytt i våre liv!


  Les mer

 • Mitt stjernetegn

  Det er mange som er opptatt med sitt stjernetegn. Det har ofte stor omtale i aviser og tidsskrifter. Stjernene og universet har stor påvirkning av det som skjer på jorden. Det er tidevann, sol og regn, men det har ikke noe å gjøre med min hverdag eller fremtid.
  Mitt stjernetegn er korset!


  Les mer

 • Den store hemmeligheten

  Av Johnn R. Hardang

  I 1 Tim 3,16 skriver Paulus disse ordene:
  ”Og det må alle bekjenne: Stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.” 1Tim 3,16.


  Les mer

 • Anna og Olene med CD-plate

  Anna Aarsland Gard og Olene Aarsland Ydstebø har nå kommet med CD-platen "Jesus døde i mitt sted." Søstrene Anna og Olene fra Aarsland ved Vigrestad har i mange år sunget sangen om Jesus. De har vært faste deltakere på Evangelistens Bibelkonferanse, og har gledet tilhørerne med både sangen og vitnesbyrdet.

   


  Les mer

 • Rekkverk

  Det er viktig og praktisk med rekkverk. Det kan være til trappen eller på verandaen. Den kjente arkitekten, skribenten og bygningsmannen Kong Salomo hadde med rekkverk da han laget trappen opp til templet i Jerusalem. «Av sandeltreet lot kongen lage rekkverk til Herrens hus og til kongens hus og sitarer og harper for sangerne.» 1Kong 10,12.

  Det var viktig for kongen at ingen ting var oversett eller glemt i bygningen av templet. Ingen skulle være hindret av noe for å komme dit.


  Les mer

Kalender

Uke 10.

Torsdag 5.mars. Storebø bedehus kl 18.30. Bibeltimer ved Per Braaten og Kurt Urhaug. Tema: "De ulike oppstandelser" og "Så lang som øst er fra vest." God servering. Misjonsgave. Bokbord! Alle er hjertelig velkommen!

6.-8.mars. Bibelhelg på Molde bedehus. Tema: "Israel i Bibelen og tiden!" Taler: Kurt Urhaug.

Fredag kl 19.00. og kl 20.15. Lørdag kl 16.00 og kl 17.30. Søndag kl 17.00. Bokbord. Misjonsgave! Alle er hjertelig velkommen!

"For Herren skal byggja Sion opp att, han skal syna seg i sin herlegdom. Han skal venda seg til bøna frå dei hjelpelause, deria bøn skal han ikkje vanvørda. Dette er skrive for den ætta som skal koma!" Salme 102, 17.

 

 

 

 

 

 


          
 

 

 

Inspirasjonshelg

 

Inspirasjonshelg- til velsignelsePICT0105

20.-22.februar arrangerte Evangelisten inspirasjonshelg på Holmavatn ungdom- og Misjonssenter. Vi var omlag 90 deltakere. Det er tredje gangen det ble arrangert en slik helg, og vi har alltid opplevd dette rikt og godt å komme sammen. Målet er å ha fokus på Jesus til inspirasjon til kristenliv i hverdagen og tjeneste.

 

Les mer …

Misjonstjenesten

 

logo misjonstjeneste mini

Patmos sept. 2015

Patmos september 2015

 

Med Evangelisten til Samos, Patmos og Efesus

 

22.-29.september arrangerer Bladet Evangelisten bibelferie til Samos, Patmos og Efesus. Turen blir i samarbeid med Kristen Muslimmisjon. Tema: «Synene fra Patmos.» 

På turen kommer vi tett på omgivelsene hvor apostelen Johannes fikk Jesu Kristi åpenbaring, som utgjør Bibelens siste bok. Turen blir lagt opp som bibel- og badeferie, med base på den populære greske ferieøya Samos. Vi bor på et godt hotell, som ligger på stranden. Det blir lagt inn tur til Patmos og Efesus (frivillig utflukt til Tyrkia). Efesus er ikke bare en av de viktigste byene i oldtiden, men er omtalt flere steder i Bibelen!

Talere og reiseledere blir Eivind Flå og Kurt Urhaug. Omgivelsene og tema håper vi kan være en døråpner til kjente personer og bøker/brev i Bibelen! Turoperatør er Sabra Fokusreiser!

Kopirett © 2015 Evangelisten. Alle rettigheter reservert.