Til Framnes 2017

mikael jarelstrand

 

Evangelistens Bibelkonferanse 2017

Bibelkonferansen 2017 er fra 4.-9.juli på Framnes Kristne Videregåande skule ved Norheimsund i Hardanger. Evangelistens utgivere er talere og ledere. Dette året blir Mikael Järlestrand (bilde) med og deltar med sangen. Han er bosatt i Malmø i Sverige og er både en dyktig sanger og tekstforfatter. I Malmø er han også Pastor og musikkleder i en pinseforsamling.  Järlestrand er en profilert evangelist.

Les mer …

Gi en gave

Gi din gave her!
Gave konto nr.
3000 13 20064

Tre symbolske trær

Fikenteet

Det er omtalt i Mt 24,32 og Lk 21,29. «Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær.»

De fleste bibelgranskere er enige om at Jesus med fikentreet mente Israel. Om Israel lenge stod som et vissent tre, bør vi se på det i dag! Etter år 70 har de vært spredt ut over all jorden, men i vår tid har de vendt tilbake til sitt gamle land, og det er et tidens tegn.

Da General Allenby i 1917 erobret Jerusalem og gjorde Palestina til et engelsk mandatområde, var det et tidens tegn. Og i ennå større grad at staten Israel ble opprettet i 1948. Etter den annen verdenskrig er mange nye stater blitt opprettet, men staten Israel står i en særstilling, for det er et tydelig tidens tegn. Det har med fikentreet å gjøre.

Tenk også på at landet var nærmest øde, vanskjøttet i århundre. Men se hvor fruktbart det er blitt! Ørkenen er blitt som en hage. Tenk også på de store rikdommer av mineraler som er kommet for dagen, der Sodoma og Gomorra lå! Direkte oppfyllelse av Jes 45,3.

«Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud.»

Rikdommene var skjult, fordi de som eide landet ikke hadde rett på dem. Men i vår tid er de kommet for dagen, for nå har det folk som hadde retten, fått landet tilbake. Det er fikentreets tegn som forkynner at Herren kommer snart.

OljetreetOliventre i Getsemane

Det er særlig i Romerbrevet kapittel 11 at dette bildet på Israel er brukt. Oljetreet kan bli megen gammelt, opptil tusen år og det bærer frukt i sin høye alder! Slik skal Israel i høy alder bære velsignelsens frukt. Da oppfylles det som Herren sa til Abraham: I deg skal alle jordens slekter velsignes.»

Men dette menes først og fremst velsignelsen og frelsen i Jesus Kristus. Men det sikter også til den velsignelsen som er omtalt i Rom 11:15: «...hva annet vil da deres antakelse (omvendelse) bli enn liv av døde?»

Israels antagelse av evangeliet vil føre til en stor misjonstid, og Israel kommer til å spille en stor rolle i Tusenårsriket. Da skal det gamle oljetreet bære herlige frukter.

«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn.» Rom 11,25.

Den kjente svenske fortolkeren Hugo Odeberg oversetter «fylden med «fulltallighet.» Det vil ikke si at alle hedninger skal bli frelst, men at Gud har bestemt et visst antall som skal bli frelst, før turen atter kommer til Israel.

Gud har store planer med Israel i endetiden, og vi har bare så såvidt streifet emnet, men håper at det kan anspore noen til å fordype seg i hva Guds Ord sier om dette!

Kalender

Møter på Valderøy bedehus 22.-26.febr

Møtene begynner kl 19.30. Søndag 26.febr kl 17.00. Tale ved Kurt Urhaug.

Tema: Spør dyra og dei skal læra deg! Job 12,7.

Boksalg. Alle er hjertelig velkommen!

 

 

Bibelhelg på Gavelstad

Bladet Evangelisten arrangerer Bibelhelg 12.-14.mai 2017 på Gavelstad Gjestegård.

Gavelstad Gjestegård ligger i fredelige omgivelser - høyt og fritt- samtidig som det har en sentral beliggendehet i hjertet av Vestfold. Nærere bestemt er dette på Svartstad i Lardal Kommune.

Bibelhelgen blir i evangeliet og profetiens lys. Vi ønsker at dette skal være en weekend til frigjøring og oppbyggelse. Edvard Foss og Kurt Urhaug blir med. Håkon C. Hartvedt deltar med sang.

Påmelding til Evangelisten!

 

  

  

Rik Inspirasjonshelg 17.-19.febr 2017

 inspirasjonshelga 2017
 

Takknemlig helg på Holmavatn. På bilde ser vi Leif, Arne, Håkon og Tua.

17.-19.februar arrangerte Bladet Evangelisten Inspirasjonshelg på Holmvatn. Det var femte gangen dette ble arrangert. Arne Gundersen, Leif Solheim, Sverre Leiv Lien, Håkon C. Hartvedt og Kurt Urhaug var talere og ledere. Anna Gard Aarsland og Olene Ydstebø var med og sang. Liv Urhaug hadde ansvar for opplegg for barna. Helgen samlet deltakere i alle aldrer.

Det var inspirerende at så mange ville være med på denne helgen. Holmavatn hadde sprengt kapasitet, og mange av deltakerne hadde ordnet seg med privat innkvartering. Vi var 100 deltakere og mange fra distriktet og var med på samlingene.

Tema for helgen var: «Ved ditt kors» Gjennom forkynnelse og sang ble deltakerne tatt med til Golgata høyden og Jesu kors. Det står sentralt i Bibelen og Guds frelse. Golgata er stedet til å se seg frelst og fri. Det er vekstgrunnlaget kristenlivet og utgangspunktet for misjon.

Les mer …

Misjonstjenesten

 

logo misjonstjeneste mini


Skjema
Kopirett © 2017 Evangelisten. Alle rettigheter reservert.