Framnes 2017

s 4 bilde av framnes til annonse

 

Evangelistens Bibelkonferanse 2017

tirsdag 4. - søndag 9.juli.

Tema: Stor er din trofasthet

 

Vi er takknemlige til Gud for enda engang og invitere til Bibelkonferansen på Framens.

 

Hver dag blir det lagt opp til samlinger for liten og stor. Det er et stort team som gjør en stor tjeneste som ivaretar den enkelte. Vi ser frem til rike stevnedager med godt fellesskap, bibel og bønn, sang og musikk.

Personale på Framnes tar hånd om det praktiske, og med mange godbiter fra kjøkkengjengen.

Gjestesanger: Mikael Järlestrand fra torsdag.

 

Program og priser....

 

Les mer …

Gi en gave

Gi din gave her!
Gave konto nr.
3000 13 20064

Tre symbolske trær

Fikenteet

Det er omtalt i Mt 24,32 og Lk 21,29. «Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær.»

De fleste bibelgranskere er enige om at Jesus med fikentreet mente Israel. Om Israel lenge stod som et vissent tre, bør vi se på det i dag! Etter år 70 har de vært spredt ut over all jorden, men i vår tid har de vendt tilbake til sitt gamle land, og det er et tidens tegn.

Da General Allenby i 1917 erobret Jerusalem og gjorde Palestina til et engelsk mandatområde, var det et tidens tegn. Og i ennå større grad at staten Israel ble opprettet i 1948. Etter den annen verdenskrig er mange nye stater blitt opprettet, men staten Israel står i en særstilling, for det er et tydelig tidens tegn. Det har med fikentreet å gjøre.

Tenk også på at landet var nærmest øde, vanskjøttet i århundre. Men se hvor fruktbart det er blitt! Ørkenen er blitt som en hage. Tenk også på de store rikdommer av mineraler som er kommet for dagen, der Sodoma og Gomorra lå! Direkte oppfyllelse av Jes 45,3.

«Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud.»

Rikdommene var skjult, fordi de som eide landet ikke hadde rett på dem. Men i vår tid er de kommet for dagen, for nå har det folk som hadde retten, fått landet tilbake. Det er fikentreets tegn som forkynner at Herren kommer snart.

OljetreetOliventre i Getsemane

Det er særlig i Romerbrevet kapittel 11 at dette bildet på Israel er brukt. Oljetreet kan bli megen gammelt, opptil tusen år og det bærer frukt i sin høye alder! Slik skal Israel i høy alder bære velsignelsens frukt. Da oppfylles det som Herren sa til Abraham: I deg skal alle jordens slekter velsignes.»

Men dette menes først og fremst velsignelsen og frelsen i Jesus Kristus. Men det sikter også til den velsignelsen som er omtalt i Rom 11:15: «...hva annet vil da deres antakelse (omvendelse) bli enn liv av døde?»

Israels antagelse av evangeliet vil føre til en stor misjonstid, og Israel kommer til å spille en stor rolle i Tusenårsriket. Da skal det gamle oljetreet bære herlige frukter.

«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn.» Rom 11,25.

Den kjente svenske fortolkeren Hugo Odeberg oversetter «fylden med «fulltallighet.» Det vil ikke si at alle hedninger skal bli frelst, men at Gud har bestemt et visst antall som skal bli frelst, før turen atter kommer til Israel.

Gud har store planer med Israel i endetiden, og vi har bare så såvidt streifet emnet, men håper at det kan anspore noen til å fordype seg i hva Guds Ord sier om dette!

Kalender

Møter

15.mars. Storebø bedehus. Bibelkveld kl 18.30. Talere Nils Vindenes og Kurt Urhaug. Tema: Vår felles frelse!

Kaffe og bokbord.

16.mars. Ågotnes bedehus kl 19.00. 

17.mars. Nesse bedehus kl. 19.00.

19.mars. Nesttun bedehus kl. 11.00.

19.mars. Saron Straume kl. 19.00.

Kurt Urhaug taler.

Alle er velkommen til samlingene!

 

Bladet Evangelisten til Jondal bedehus

Fra tirsdag 21.- 23.mars blir det møter hver kveld kl 19.00 i Jondal Bedehus.

Taler: Kurt Urhaug. Det blir salg av bøker og musikk.

Tema: Dyr i Bibelen!

Alle er hjertelig velkommen!

 

 

  

  

Bibelhelg Gavelstad

 gavelstad gjestegrd d1
Bibelhelg på Gavelstad gjestegård 12.-14.mai 2017.

Evangelisk og profetisk helg. Tema: Visst skal våren bli ny!

Bibelhelgen blir i evangeliet og profetiens lys. Vi ønsker at dette skal være en weekend til frigjøring og oppbyggelse. Edvard Foss og Kurt Urhaug blir med.

Håkon C. Hartvedt deltar med sang. 

Program og mer info

 

Les mer …

Misjonstjenesten

 

logo misjonstjeneste mini


Skjema
Kopirett © 2017 Evangelisten. Alle rettigheter reservert.