Bibeltimer på Nesttun Bedehus

Det blir femte høsten hvor Bladet Evangelisten arrangerer "Emmausveien på Nesttun Bedehus. Talere dette året er Audun Hjellvik og Kurt Urhaug. Dette er samlinger som er lagt til mandags formiddag - og med en god lunsj. Misjonsvennene på Nesttun bedehus har alltid stilt opp og lagt forholdene godt til rette med bord og stoler, pyntet lokale og et ivrig kjøkkenteam.

Tema for samlingene i år blir "Emmausveien." Her blir det tatt frem flere Jesusbilder fra Det Gamle Testamentet. Det blir godt og oppbyggelig.

Merk dato for samlingene: 28. august og 4., 18. og 25. september. Hver samling begynner kl 11.oo. Alle er hjertelig velkommen!