Tusen takk for fine dager 

Vi ser tilbake på rike og gode dager under årets Bibelkonferanse 4.-9. juli! 330 deltakere!

Dette ble veldig bra! Tilbakemeldingene er mange! Noen nevner barna og tenåringene, konserten med Mikael Järlestrand, friluftsmøte, forkynnelsen, vannski, de uformelle samlingene, bibeltimer, Misjonstimen, fellesskapet, sjakkturneringen, gode måltider m.m.

All takk, pris og tilbedelse til Jesus som velsignet dagene!

Tema for uken var: «Stor er din trofasthet.» Gjennom forkynnelse og sang ble det tatt frem sannhenter som streker under at Gud er trofast. Det er igjennom sin frelse og nåde. Herren er tett på i hverdagen med sine løfter. Israel og jødene har å gjøre med at Gud er trofast! Det profetiske ordet er å regne med! Det vil få sin oppfyllelse,- fordi Gud er trofast! All takk, pris og tilbedelse til Jesus for at han er trofast! 

Det er mange å takke for denne uken. Det var et stor team både i barne og ungdomsarbeidet. Her er det ledere som tar fri og bruker en uke av ferie til Bibelkonferansen. Takk til gjengen i bokhandelen, båtaktiviteter, Framnes og kjøkkengjengen! Takk for de store gavene som ble gitt til arbeidet!

Takk til hver enkelt deltaker som la turen til Bibelkonferansen! Det ble en velsignelse å møte deg!

«Hvor deilig det er å møte
Når ene man vandrer frem,
En broder- og søsterskare
På veien til samme hjem!»