Av Kurt Urhaug

Fortellingen om Esau og Jakob lærer oss om situasjonen mellom to folkeslag i Midtøsten.


Israel har denne høsten feiret 3 av høstens høytider. Basunhøytiden, Soningsdagen og løvhyttefesten (3 Mos 23, 23-44). I følge den jødiske kalenderen skjer dette i den 7 måneden, og den heter Tishri. På den kalenderen vi bruker, er dette i september/oktober. Den 17 Tishri startet løvhyttefesten. Den varer i 7 dager. Dette blir da 22 Tishri.

Av Kurt Urhaug'

Det er spennende å følge høytidene i Israel. Og det er mye tradisjonsrikt mat å finne på bordet i de mange hjem når Herrens høytider skal feires. Det er mange som lager seg et telt som settes opp i haven eller på terrassen. De minnes ørkenvandringen og markerer dette med ulike frukter.

Av Edvard Foss

Anaton Strand, mangeårig forkynner og senere Finnmarksekretær i det som da het Det Vestlandske Indremisjonsforbund, fortalte en gang følgende fra en møteuke et sted i vårt langstrakte land. «I hjemmet jeg bodde denne uken, kom mannen i huset til å nevne sin far: «Han er kommunist og langt fra positiv til alt som heter kristendom». Dette var en nød for sønnen, at far ikke ville ha med Jesus å gjøre.

Av Jan Veiby

«Jeg er Herren deres Gud, som førte dere ut av landet Egypt, for at dere ikke mer skulle være egypternes treller, og jeg brøt i stykker stengene i åket som lå på dere og lot dere gå oppreist» 3 Mos. 26,13.

Underkategorier