Av Kjell Furnes

Det er apostelen Johannes som proklamerer dette budskapet om sin frelsar Jesus Kristus. (Åpb. 1,5) Det skjedde ca.i år 95 e.Kr. Johannes var no ca. 85 år og forvist til øya Patmos «for Guds ord og Jesus vitnemål skuld.»(v. 9) Kva hadde skjedd med denne gamle mannen? 

«I dag må du bera meg, Jesus».  Dette er tittelen på eit nydeleg dikt av Annbjørg Helland Sævareid. Diktet kan du lese ved å trykke Les mer.

 Av Ivar Gjerdi

En ung gutt gikk om bord på en båt og spurte kapteinen om han hadde noe arbeid til ham. Han fortalte at han ville hjelpe sin mor økonomisk.

 av Johnn R Hardang

Bruk dagene godt! Dette er Guds anbefaling.

Alle legger merke til staten Israel. I media både leser og hører vi politikere og andre ledere si og mene om landet og folket.  Alle skal si og mene noe om Israel og Jerusalem.