Av Jan Veiby

«Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom»  Ef. 3,8.

Av Ivar Gjerdi

«Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.» Johannes 15, 26-27.

 

av Willy M. Nilsen

Før sin lidelse og død, sier Jesus i sin yppersteprestlige bønn: «Far, Jeg vil at de som du har gitt meg, skal være hos meg der jeg er, for at de skal se min herlighet, som du har gitt meg, fordi du elsket meg, før verdens grunnvoll ble lagt.» (Joh.17,24)

Fra lørdag kveld den 1.juni til søndag kveld feires Jerusalem-dagen til minne om gjenforeningen av byen under seksdagerskrigen i 1967. Dagen blir feiret med flere statsseremonier, parader gjennom Jerusalems gater. Det er fest og stor høytid. Det er også minnemarkeringer over soldater som døde i kampen om Jerusalem. Det er ikke noen nasjon som har betalt en så høy pris for sitt land, som jødene.

Av Konrad Landro

Nedenfor kan du lese noe biskop Pontoppidans drømte.