Av Sigmund Måge

"For meg er livet Kristus og døden en vinning. Men dersom det at jeg lever i kjødet gir meg frukt av mitt arbeid, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner meg dradd til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dere er det nødvendig at jeg blir i kjødet." (Fil. 1, 21-24)

Det er ikke tvil om at Paulus hadde den rette balansen. Han var både jordnær og himmelvendt. Han er et mønster også her. Da han holdt sin forsvarstale for kong Agrippa, sier han blant annet; ...alle som hører meg i dag, måtte bli som jeg, med unntak av disse lenkene. (Ap.gj 26,29) Til Korintermenigheten sier han to ganger Bli mine etterfølgere! (1. Kor. 4,16 og 11,1.)

Av Ivar Gjerdi

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår. - Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg.» (1. Peter 1.)

Bakgrunnen for brevet er de kristnes lidelser og prøvelser for Jesu navns skyld. Apostelen Peter kjenner seg drevet til å sende et brev til trøst og oppmuntring, fylt av takknemlighet og håp. Og han innleder med å lovprise Gud, Jesu Kristi Far.

Av Håkon C. Hartvedt

Hvile er et svært positivt ladet ord. Danskene ville kanskje sagt at det er et deilig ord. Det finnes ikke stress i dette ordet, men det finnes mye tro.

Jeg har lest meg til at når noen bibeloversettere en gang skulle finne et ord for tro, brukte de et ord som på det aktuelle språket betydde «lene seg tungt i  mot». Bare da kan man hvile. Når grunnen holder. Når det en stoler på ikke raser sammen.

Derfor er det også så sant det en venn av meg i sin tid skrev på russekortet sitt: «Det er bedre å stå skjelvende på trygg grunn enn trygg på skjelvende grunn». Samtidig prøver Bibelen hele veien å minne oss om at vi ikke trenger å stå og skjelve når vi står på trygg grunn. Vi kan hvile i full tillit til at Jesu frelsesverk på Golgata holder for tid og evighet.

 

Gasa i Israel hører med til det landområde Gud gav jødene! I dag er område ofte omtalt i media og er en konflikt mellom Israel og araberne.

 

Men Gasa-stripen er også et område til konflikt mellom araberne. Område er omlag 365 kvadratkilometer og ligger langs kysten av Middelhavet mellom Egypt og Israel. Under seksdagerskrigen i 1967 tok jødene tilbake Gasa stripen, men Israel har gitt tilbake mye land i bytte mot fred.

 

I august 2005 trekte Israel seg ut av område,- i bytte med fred i regionen. Hamas er en islamistgruppe som vant valget i Gasa i 2006. Dette har også gitt Egypt de samme utfordringer som Israel. Hamas anerkjenner ikke Israel som nasjon, og avfyrer regelmessige raketter mot Israel.

av Thorleif Solvang

"Fra arkivet 1. august 1967"

På folkeskolen fikk vi vite hva beretningen om David og Goliat går ut på. (1. Sam. 17, 45-50)

Det var i grunnen de mange beretningene i Bibelen som engasjerte oss. Særlig for oss gutter var dette spennene lesning.

I forbindelse med de siste hendinger i Midtøsten har denne gamle beretningen blitt levende på nytt. Vi har sett den levendegjort i krigen mellom Israel og araberstatene. Israel var igjen lille David som skulle kjempe mot araberstatenes store Goliat som spottet og truet med totalutslettelse. Igjen har vi fått se at historien gjentar seg. Ve den som rører ved Guds øyensten!