Av Stig Andreasson

Debatten om de apokryfiske bøkenes verdi og forhold til det Gamla Testamentets kanoniske bøker er ikke avsluttet til tross for at den har vart i femten århundrer. Meningene er fortsatt delte.

Av Kjell Furnes

Vi kan lese slik i Matt. 26,36: «Så kom Jesus med dei til ein stad som heiter Getsemane.»

Av Ivar Gjerdi

«Da han sto fram som menneske,fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.» Fil. 2,7-8. Disse ordene av Paulus sier det meste om det påskens budskap vil si og hvorfor det måtte skje.

Denne saken fra Facebook forteller om ateistiske leger som kom til tro på forunderlig vis, midt i koronaforferdelsen i Italia. 

av Kurt Urhaug

 

Påskebegivenhetene skjedde i Jerusalem. Byen har mange gater og steder som det er knyttet historiske begivenheter til.