Av Edvard Foss

Høsten 2017 gav Sambåndet Forlag og P7 ut en bibelleseplan hvor man leser gjennom bibelens bøker  i kronologisk rekkefølge. Det vil si slik de enkelte skrift og kapitler tidsmessig er skrevet i forhold til hverandre. En flott plan som setter lesingen av bibelen inn i et nytt perspektiv. Spennende opplegg, - 3 til 4 kapitler hver dag, og så er man gjennom bibelen på et år.

Av Kurt Urhaug

Purimfesten i Israel feires dette året i slutten av februar. Sammenliknet med de fleste andre jødiske høytider er Purim en “liten fest”, men den har stor plass i det jødiske folkets hjerter. Høytiden blir markert med glede og begeistring,- og barn og vokse tar del i feiringen. Esters bok i Bibelen er 2500 år gammel. Den handler om jødene i det persiske rike.  Der fortelles det om den onde Haman som ville utrydde alle jøder i det persiske riket og om den jødiske dronning Ester som reddet sitt folk ved hjelp av sin onkel og fosterfar Mordekai.

av Eivind Flå

Måten vi tenker på, og hvordan vi lever våre liv, henger organisk sammen. I Salomos ordspråk 23,7 sies det at som mennesket «tenker i sin sjel, slik er han».

Det er derfor så avgjørende å bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus (se: Fil 4,7).

 

av Jan Veiby

"Syng for Herren, all jorden!  Forkynn fra dag til dag hans frelse"  1 Krøn. 16,23.

 Det er neppe noen nyhet som kan gjentas hver dag.  Enkelte nyheter kan holde seg en stund, og så blir de borte.  Noen nyheter er så viktige at de kommer i historiebøkene - så vi ikke skal glemme dem.  Men det spørs om det finnes noen nyhet som er så god at den kan gjentas hver eneste dag i hvert eneste år - utenom denne.

Av Ivar Gjerdi

  

 

«Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.