Fra arkivet: Av A. Helseth-Dyrseth

 «Det lider med natten, det stunder til dag.» Rom 13,12.

v/ Olene Ydstebø

«For det var ikke rom for dem i herberget.»  Luk 2,7

Av Willy M. Nilsen

Jesus hadde sendt ut sytti disipler på evangelisering. Han gav dem makt til å helbrede syke, drive ut onde ånder og forkynne evangeliet om Guds rike.

SANGBOKEN :Til himmelen gjennom tåredalen.   Slik lyder tittelen på en sangbok som ligger her på skrivebordet foran meg. Denne sangboken ble utgitt av Peter Ravnå våren 1957, og helt framme i boken står det: Revidert forøket utgave. Femte opplag. Sangboken er altså utgitt i flere opplag og har vært mye brukt.

Bladet Evangelisten er i planlegging av mange arrangementer for 2019.