Av Sigmund Måge

De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Ap. gj. 2,42. Dette skriftavsnittet kalles gjerne for de fire B-er. Apostlenes lære er synonymt med Bibelen og samfunnet kan beskrives som Brodersamfunnet. Vi vil i fire artikler se litt på disse fire begrepene. 

 

Av Sigmund Måge

 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 1. Pet. 1, 3.

For veldig mange er Eurovision Song Contest, eller Melodi Grand prix, årets store begivenhet. Det gjelder artister, sceneshow, glitter og overdådige antrekk. Det er sjelden noe problematisk eller kontroversielt når vinneren av konkurransen blir annonsert. Årets Melodi Grand Prix ble noe annerledes.

 

av Kurt Urhaug

Landet vårt er nå kledd i en grønn fargedrakt. Langs fjord og fjell ser vi områder med skogkledde lier. Gress og marker er kledd i den grønne friske fargen. Det er ikke bare menneske som gleder seg over den sommerlige tiden, men også dyr og fugler. Grønnfargen forteller mye om livet og det friske og sunne.

"Øyet er legemets lys.   Er ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst.  Men om ditt øye er sykt, da blir hele legemet mørkt.  Er nå selve lyset i deg mørke, hvor dypt blir da mørket!"  Matt. 6,22-23.