Av Sigmund Måge  

Etter sabbaten ,da det lysnet mot første dagi uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. (Matt. 28,1.)

 

Av Kjell Furnes

Det var mørke over Golgata, og det var mørkt I Jesus hjerte. Hvorfor? Jo, for at du og jeg skal slippe å være i mørke gjennom den tidløse evighet. Men det kom en lys morgen. «Da det lysnet mot første dag i uken.» Påskemorgen rann med lys og nytt håp fra den evige verden. Livskreftene fra Gud vår skaper skapte liv og framtid for hans ypperste skapning. Det lysnet!

 

av Vegard F. Soltveit

I Johannes 13 leser vi at det er like før påskehøytiden, og Johannes skriver: De holdt da måltid.  Måltidet var et jødisk påskemåltid, som blant annet kalles seder-måltid. Seder er hebraisk og betyr orden, og påskemåltidet er et ordensmåltid med bestemte retter og liturgi.

 av Leiv Nesheim

«Då mintest dei orda hans» Luk.24, 8.

Av Kurt Urhaug

Denne våren har presidenten i USA, Donald Trump, undertegnet en offisiell proklamasjon som anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene. EU forteller at Golanhøydene er å se på som israelsk-okkupert syrisk land. Området er et høydedrag på 1100 moh., og er 1250 km² stort, og grenser til Jordan, Syria, Libanon og Israel. Vi kan undres over hvorfor dette område har et stort internasjonalt politisk interesse?