av Håkon C. Hartvedt

Willoughby, 8 km sør for Rugby, i Warwickshire midt i England, i 1977. En koselig engelsk landsby med noen hundre innbyggere, et postkontor og noen få detaljhandelbutikker.

 Av Jostein Ulstein

Den 21. januar så hadde jeg pakket ryggsekken med fotoutstyr og skulle på fjellet kl 06.00 for å fotografere den totale måneformørkelsen.

av Johnn Hardang

Spørsmål: I Joh 7,8-10 fortelles det at Jesus sender disiplene sine i forveien til Jerusalem. Han reiser ikke selv sammen med dem. Når han så kommer etter, gjør han det i det skjulte! Hvorfor gjør han det?

 av Kurt Urhaug

Mor i Bibelen står for familien trygghet, omsorg og varme. Det er klare formaninger til å verdsette mor og den betydning hun har. «Hedre din far og din mor! Det er det første av budene som det er knyttet løfte til.» Ef 6,2.

I den nordlige delen av Israel er Hermon-fjellet dekket av snø. Januar måneden er uker med ski og stor vinterlig aktivitet. Dette gir gode inntekter til de som drifter skisenteret, og gode opplevelser for dem som liker ski og snø. Men snøen på Hermon fjellet gir også vann til innbyggerne i Israel.