av Edvard Foss.

 

Du har gjerne sett dem, disse som går rundt på jorder, fotballbaner eller strender med en metallsøker i hånden. De er på leting etter skjulte skatter, eller de hjelper noen som har mistet en ring, et armbånd eller andre kostbare gjenstander.

Mang en gang finner de det de leter etter, og av og til skjer det at de finner «den store skatten». En virkelig verdifull ting. Det kan ha kostet dem tid, penger og mye slit.

Men dette er som oftest glemt når skatten er funnet.

I Bibelen leser vi følgende: «Atter er himlenes rike lik en kjøpmann som søkte etter vakre perler..»

Av Kurt Urhaug

 

"Tal til Israels barn og si: I den syvende måneden, og på den første dag i måneden, skal dere holde hviledag med basunklang til påminnelse og en hellig sammenkomst." 3 Mos 23,24.

 

Dette er den første dagen i måneden Tishri, som er jødenes syvende måned.

 

Av Johnn Hardang

Denne sommeren har jeg flere ganger fått være sammen med unge mennesker, for det meste tenåringer. Jeg har fått snakke med dem om noe av det mest sentrale i Bibelen. Det samme vil jeg gjøre med deg i dag.

Midt i Bibelen finner vi tre salmer: Salme 117. Salme 118. og Salme 119.

 

Og kanskje er det ikke tilfeldig at nettopp disse tre salmene er plassert her i sentrum av Bibelen.

 

Av Kurt Urhaug.

 

Trekket mot hekkeplassen foregår tidlig på våren, mens trekket mot overvintringsplassene foregår om høsten. For mange gjelder det å være tidlig ute i vårtrekket, for å sikre seg de beste hekkeplassene.

 

Dette har også med tilgangen på mat å gjøre. Fuglene samler seg gjerne i store eller mindre flokker før trekket tar til.

 

De mest spektakulære flokkene kan telle flere enn 100 000 fugler. De siste 10 årene har grågjessene begynt å trekke adskillig tidligere sørover, mens de før forlot oss i løpet av september, trekker de nå sørover allerede fra ca. 10 august og utover.

 

Av Jan Veiby

 "Herrens ord er rene ord, likesom sølv som er lutret i en smeltedigel i jorden - sju ganger renset" Sal. 12,7.

 

Herrens ord er rene ord. Dette kan ikke sies om menneskers ord. Våre ord er som regel en blanding av godt og ondt. Avhengig av hva som bor i vårt hjerte.

 

Ordene er et speilbilde av det som bor i oss. "Et godt menneske bærer fram det som godt er, av hjertets gode forråd. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn" (Luk. 6,45).

 

David sørger over de ugudeliges fremferd. Det er særlig falskheten i deres tale som fremheves. "Løgn taler de, hver med sin neste. Med falske lepper, med tvesinnet hjerte taler de" (v.3). Det er uhyggelig hvordan ord kan ødelegge og bryte ned fellesskap og samfunnsliv.

 

Synden kom inn i verden ved en løgn (1 Mos. 3,4) - og siden har løgnen vært djevelens viktigste våpen. Han er jo løgnens far (Joh. 8,44).