28. mars

 

Frisk seilas på fast grunn


Under Landsmøtet til Den indre Sjømannsmisjon i Fredrikstad for en del år siden, fortalte hovedtaleren, Svein Granerud, om en prest som sa: «Dere, det gjelder å seile sin skute på fast grunn!» «Men poenget i det denne presten ønsket å si er likevel godt, når vi forstår hva han mener», sa Granerud, og fortsatte:

«Han understreket to viktige ting. Både at vi må søke fast grunn, fast forankring for troen, og at kristenlivet ikke skal være noe stillestående, men en frisk seilas med Den Hellige Ånds vind i seilene. Den Hellige Ånd er der både som en person som bor i mitt hjerte og som en kraft som gir utrustning.»