26. mai

 

Sannheten er ikke ærekrenkende

En tid laget man gebiss av elfenben. Men lukten fra en slik protese var mildt sagt påtrengende. I 1733 skrev en journalist, J. P. Zenger, at koloniens guvernør hadde noen gyselige kunstige tenner og en munn det luktet vondt av. Guvernøren ble rasende og fikk Zenger fengslet for ærekrenkelse. Zengers forsvarer hevdet at da måtte en bevise at Zengers påstander var grunnløse. Det kunne de ikke, og Zenger ble frifunnet. «Sannferdige utsagn kan ikke regnes som ærekrenkende», het det.

Ikke alle liker det Jesus sier i Johs. 14, 6. Men det er sannhet.

«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.»