Av Sigmund Måge

En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa: Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss! Men den andre tok til orde og irettesatte ham og sa: Frykter du ikke engang Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og Han (Jesus) sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du får være med meg i Paradis!
Luk. 23, 39-43

Beretningen om røveren på korset er rett og slett fantastisk. Den er et talende og utvetydig eksempel på Guds uendelige nåde. Den korresponderer med det Paulus senere skriver: Men der synden ble stor, ble nåden enda større.. Rom. 5,20b. I Ham har vi forløsning ved Hans blod, syndenes forlatelse, etter Hans nådes rikdom. Ef. 1,7.

Det er Bibelen som forteller oss om «Røveren på korset». Hadde dette blitt gjort kjent for oss gjennom andre kilder, kunne vi kommet i tvil om det virkelig forholdt seg slik.

Mang en angrende synder har funnet trøst og hjelp ved å lese nettopp om «Røveren på korset». Men djevelen kan også bruke denne beretningen til å få kalte mennesker til å utsette sin omvendelse. Lev livet og vent med Guds rike til du ligger på dødsleiet; er litt av hans taktikk.

Guds anvisninger er helt annerledes: I dag om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.... Heb. 3, 7b-8a. Se, nå er nådens tid, nå er frelsens dag....2. Kr. 2B

Den andre røveren hadde jo samme mulighet som den første. Men alt tyder på at han  forherdet sitt hjerte. Dette er meget alvorlig. I siste kapittel av Predikantens bok leser vi om hvor viktig det er å søke Gud i unge år. Kapt. 12, 9c leser vi: ...krukken brytes i stykker ved kilden.... Dette beskriver en tragisk situasjon. Det går an å komme til nådens kilde, men ikke være i stand til å øse av den. Enten er en totalt forherdet eller evnen til å tenke er over. Evangeliet er at: Gud  Herren, taler og kaller på jorden fra solens oppgang til dens nedgang. Kjenner du kallet fra Gud ? Da skal du vite at din nådetid ikke er forbi – Da er det Den hellige ånd som virker på deg.

Vi merker oss at Røveren som ble frelst ikke fikk anledning til folde sine hender eller bøye sine knær. Han ble heller ikke døpt. Langt mindre fikk han anledning til å be om unnskyldning og forlatelse overfor dem han hadde forgått seg mot.

Det skjer noe vesentlig med røveren - noe som er en forutsetning for alle som blir frelst:

Han møtte Jesus! Han bad til Jesus! Han erkjente sin synd!

I denne artikkelen fester vi oss med at røveren fikk et møte med Jesus.

Ja, han fikk se Jesus på korset. Sangforfatterinnen A. M. Hull sier det slik:

Det er liv i å se på det Golgata kors, ja just nu er det liv og for deg. Å synder, så kom da til ham og bli frelst, se på ham som tok straffen på seg.

Kor: Se, se , se og lev!  Det er liv i å se på det Golgata kors, Ja, just nu er det liv og for deg.

Da døperen Johannes fikk møte Jesus for første gang sier han: Se der Guds lam, som bærer verdens synd. Johs. 1, 29. Dette var jo hovedsaken for at Jesus kom til vår jord.

Paulus fikk et dramatisk første møte med Jesus. Vi leser om dette i  Ap.gj. 9. 3-5: Da han (Saulus) nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger.

Få eller kanskje ingen andre har fått et slikt møte med Jesus som Paulus. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans nav. Johs. 1,12. Slik er det å få et frelsende møte med Jesus.

Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Ap.gj. 4,12. Røveren fikk et blikk av Jesus på korset. Det samme kan  vi ved lese i Bibelen. Vi kan også få det gjennom Ordets forkynnelse eller det kan formidles til oss gjennom evangelisk sang.