I dag skal alt være grønt. Hele tiden hører vi om fornybar energi. Dette handler om å bruke energi kilder som en ikke går tom for, solenergi, vann og vindkraft m.fl. Israel har i dag en ledende rolle i fornybar energi. Vi må se på Israel!

Vi kan nevne solenergi. Ahalim-prosjektet i Negev-ørkenen har som mål å øke fornybar energiforsyning ved å skaffe nok strøm til 130 000 husstander. Prosjektet stod ferdig i

2018 og har et 820 meter høyt soltårn,  - det høyeste i verden. Dette er ett av de mange solenergiprosjekter som er i Israel, og til sammen leverer de langt over 10 prosent av alt sitt energi behov med fornybar energi. Den israelske regjeringen har tidligere satt et foreløpig mål om å generere 20 prosent av sin elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder innen utgangen av 2025.  

Vannkraft har også stor utvikling i Israel. Nær byen Beit Shean, rundt 120 km fra Tel Aviv, blir nå det største pumpekraftverket gjort ferdig. Kraftverket ligger 275 meter under havoverflaten, og er derfor det laveste kraftvert i sitt slag i verden. Anlegget har to forskjellige høyder, og energien blir til ved at vannet beveger seg ned fra den ene nivået til det andre. Det er en høyde på 500 meter.

I 1959 startet Israel opp med drypp-vanning av planter og trær. Systemet leverer riktig mengde med vann og næringsstoffer til plantens røtter. Drypp-vanning endret hele landbruksverden og energieffektiv og øker avlingene. Innovation Africa er en ideell Israelsk organisasjon som bringer israelsk vann, soleenergi og landbruksteknologi til landsbyer over hele Afrika.

Israel har selv en vannproblematikk. Det gjelder hele Midtøsten. Derfor har Israel startet flere avsaltnings-anlegg ved Middelhavet. Mye av dette brukes både til drikkevann og eller i jordbruket. Israel er det fremste landet i verden på gjenbruk av vann. Dette brukes kun til jord og landbruk. Det siste nå – og som Israel er først ut å gjøre – er å føre avsaltet vann til ferskvann. Dette er til Genesaretsjøen i Galilea. Med den utvikling Israel har innen vannkraft, har det en positiv ringvirkning for hele Midtøsten.

Israel har Tu Bishavat, det er treets nyttår. Her fokuseres det på det grønne Israel. Trær trekker til seg karbondioksid fra luften, og er i seg selv et tiltak for miljøet, men alltid har det vært sunt med frukter.

Abraham var først ut med å gjøre Israel grønt: «Abraham plantet en tamarisk i Be'er-seba, og der påkalte han Herrens, den evige Guds navn.»  1Mos 21,33.