I det sørlige Galilea finner vi byen Beit Shearim, grunnlagt av Herodes den store. Her kan man se Jisrael-sletten i sørøst og Karmelfjellet i vest. På grunn av at området er både en nasjonalpark og et spennende arkeologisk sted, er det mange turister som finner veien hit. I juli 2015 ble UNESCO interessert i området og Beit Shearim ble lagt til verdensarvliste. Det ble den niende historiske kulturminne fra Israel.

Området er gir en rik innblikk i den jødisk historie. Byen hadde sin storhetstid i mellom det andre og fjerde århundre. Arkeologiske utgravinger forteller om hus og hjem og synagoge. I den nordlige delen av området finner vi restene etter en olivenfabrikk. Dette gav lys til synagogen, og kremer og olje til bruk i hverdagen. Ett av de store utfordringer ved Beit Shearim var tilgang på vatn.

Byen er kjent for det jødiske gravstedet. Årsaken er at i år 135 ble jødene av romerne jaget ut av Jerusalem. Det var forbud for jøder å bo i Jerusalem og ingen tilgang til det jødiske gravstedet på Oljeberget. Derfor ble Beit Shearim et naturlig alternativ til det hellige stedet øst for Jerusalem.

Under den romerske okkupasjon av Juda, finner vi en sentral jødisk rabbinsk leder, Rabbi Yehuda HaNasi. Han levde fra omtrent 135 til 217 e.Kr. Han var en respektert rabbiner og hadde ansvar for de jødiske tekster. Mye av jødiske skikker vi ser i dag, kommer fra hans skrifter. På slutten av 1800 tallet ble det gjort arkeologiske funn i området. Rundt 1920 ble landområdet kjøpt av det jødiske Nasjonalfondet. En gikk i raskt i gang med jordbruk og dyrket mark. Alexander Zaid ble tilsatt som vakt. En dag gikk han inn en hule og fant skrifter og inskripsjoner på stein og vegger. Dette skapte fortgang i det Israelske arkeologi og utgravinger.

Dette ble veien inn grotter og et stort antall med jødiske gravkammere som er hugget ut av kalksteinen. Veggene er dekorert med utskjæringer som viser den jødiske menoraen, torah ruller, shofar eller redskaper til bruk i templet. Det mest imponerende gravkammer, er den som tilhører rabbineren Yehuda HaNasi og hans familie.

Navnet «Beit Shearim» betyr «huset med to porter». Og alle som besøker Nasjonalparken idag, - og den vektlegging gravkammerne har, er det til på minnelse fra bergpreken, om utgangen på livet. Den breie og den smale port.

Jesus sa: «Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.» Mt 7,13.