Av Kurt Urhaug

Det kommer mange forskjellige mennesker til Jesus. Sent en kveld kommer det en rådsherre til Frelseren. En lærer av folket. Respektert og har folkets autoritet. Han var medlem av det høye råd, og livet og hverdagen var av høy moralsk standar.

«Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Joh 3,1-3.

Jesus har tid. Nikodemus må ikke trekke kølapp, eller får løfte på at han skal bli kontaktet neste dag. Rådsherren blir ikke skuffet, men noe vanskelig å forstå det med det å bli født på ny.      Nikodemus sier: «Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Joh 3,4.

Nikodemus tenker naturlig, men kanskje det har et poeng?

Når jeg ble født var det på grunn av omstendigheter som var utenfor meg selv. Jeg hadde ingen tanker om å bli født eller spesielle ønske rundt det. Jeg var ikke delaktig i noe av dette.

På samme måten er det også å bli et Guds barn. Her er det en fødsel, og det er noe som jeg ikke er delaktig i. Jesus sier til Nikodemus: «Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.» Joh 3,5-6.

«Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.» Joh 1,12-13.

Det skjer alltid noe i møte med Jesus. Ved å ta imot Jesus blir du født på nytt. Det å bli en kristen har ikke noe med dine bønner, et kristent hjem, omvendelse eller din tro, men å ta imot Jesus som din venn og frelser. Gud gir deg rett til å kalles Guds barn. Det er som med fødsel ellers, at en ikke har noe med det å gjøre. Her er det ikke manns vilje, men av Gud. Det er Guds verk og gjerning. «Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» 2 Kor 5,17.

Det er en stor tanke og sannhet å ha retten til å kalles Guds barn! Bibelen forteller at det er Guds Ord som er livets sæd. «For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir.» 1Pet 1,23. Et møte med Jesus forandre alt. Det er ikke noe kjedelig, dødt og tamt. Men det er et nytt liv. Det er et verk av Gud, med rettigheter og privilegier.

Det er ikke dom eller straff, men du lukkes inn et nådens evangeliet som handler om Jesu soningsdød for dine synder. Frelsesverket er komplett og evigvarende. Hans miskunn er som himmelen er over jorden. «Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.» Sal 103,12. En kristen er et liv i frihet og glede. Hverdagen er skiftende og omstendigheter kan være så uforutsigbar, men alltid salig om en alltid glad.

Jesus sa: «Ingen har større kjærlighet enn denne at han setter sitt liv til for sine venner.» Joh 15,13. Du er en Jesu venn! Nikodemus også.

Nikodemus opplevde å bli forvandlet. Ingen titler eller religiøse autoriteter hindret ham å stå ved Jesu kors langfredag. Han er med og tar Jesu legeme ned fra korset og gir Jesus en ærefull begravelse. Det er troens handling han gjør. Nikodemus er med å oppfyller profetordet som forteller at Jesus skulle være hos en rik i sin død. Troen på Jesus gir handling og er virksom i Nikodemus liv.

Jesus sa det til Nikodemus at hver den som tror på han skal ha evig liv (Joh 3, 16). Det er et dødt legeme som blir lagt i en grav, men Nikodemus vet at oppstandelsens morgen kommer. 

Det er smart å gå til Jesus. Vi hører om noen som banker på hos Jesus, men blir avvist (Lk 13,27). Derfor er det viktig at du bruker nådetiden. I dag er det en åpen dør hos Jesus. En åpen dør forteller at du er både ventet og velkommen!