5. februar

 Ber du eller sover du?

William Booth sa en gang:

«I de siste dager skal det bli: Kristendom - uten Kristus, Guds Sønn. Religion - uten Den Hellige Ånd. Tilgivelse - uten syndsbekjennelse. Frelse - uten gjenfødelse. Politikk - uten Gud. Himmel - uten Helvete.»

Dessverre ser vi at dette skjer i dag.
Bibelens autoritet utfordres. Vi opplever en religionsflora som vil erstatte utfordringen i å være en Kristi etterfølger. Vi opplever lettvinte tilsagn om frelse, mens syndsbekjennelse og omvendelse ikke snakkes om. Og kristne ledere hevder at helvete ikke eksisterer.

«Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» (Luk. 18, 8)