Av Kurt Urhaug

 

Duen

I Bibelen er mange fuglearter omtalt. En av de første arter som er nevnt, er duen! Jesus sier: «Se på fuglene under himmelen!». (Mt 6,26)

 

Duen har mange egenskaper. Den ene er orienteringsevnen. Duen har GPS. Den kan fort orientere seg hvor de ulike himmelretninger er.

 

Hjemmet

Duen er alltid opptatt med hjemmet sitt og er alltid tett på der den bor. Blir duen fjernet fra sitt hjem, finner den alltid hjem igjen. Den avslutter ikke reisen før den er kommet hjem. Vi leser i fortellingen om Noah at han slippet en due løs fra arken. Det gikk ikke lang tid før den kom tilbake til der den hørte hjemme.

 

På samme måten forteller duen oss mennesker hva som er vårt rette hjem. Det er unormalt å leve uten Jesus. Et ulykkelig liv er borte fra Skaperen, Frelseren og verdens beste venn. Mange ting kan føre menneske bort fra Jesus. Men se på hva duen gjør når den er kommet bort fra sitt hjem? Den vet retningen og kommer tilbake. Duen forteller oss en viktig sannhet. Salmisten sier det slik og vitner om Herren. «Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd.» Sal 73,23.

Fly IsraelJødene kommer hjem

Vi ser det samme med jødene og Israel. Profeten sammenligner jødenes hjemkomst til fedrenes land som duer. «Hvem er disse som kommer flyvende som skyer, som duer til sine dueslag?» Jes 60,8.

Romerne gav jødene forbud mot å bo i Israel. De måtte flykte og ble jaget bort fra landet! Det har gått mange generasjoner siden den gang. I de senere tiår vender nå jødene tilbake til landet de fikk av Gud. Fra ulike deler av verden, orienterer jødene seg,- for så og vende hjem og bosette seg i Judea og Samaria! Hva er forklaringen? Hvem er det som har fortalt dem at de skal bryte opp fra der de bor og reise til Israel? Duen har noe å fortelle oss! Duen kan du ta langt bort fra hjemmet! Så kan den bli satt fri i nye og fine omgivelser, men den hører ikke til der. Den flyr hjem! Det gjør jødene i dag! De kommer hjem til det landet Gud gav deres fedre. Det er her jødene er hjemme! Underlig, men duens forklaring! «Spør himmelens fugler, de skal si deg det.» Job 12,7.