Av Johnn R. HardangBibellesing ute haust

 

Sommeren 1916, altså for godt og vel hundre år siden, talte frikirkeforstanderen Sigvart Engeset på noen møter i Oslo, eller Kristiania som byen hette den gangen.

 

Til disse møtene kom en ung ingeniør som gjerne ville bli en kristen. Men han hadde problemer med å tro at han kunne bli et Guds barn slik som han var. Mange ting burde ha vært ugjort. Og det var mye i livet som han hadde forsømt.

 

De snakket sammen disse to, frikirkeforstanderen og den unge ingeniøren. Og til slutt visste ikke Sigvart Engeset annet å si en at han måtte komme som han var. Den eneste måten å komme til Gud på er å komme slik du er. Dette fikk den unge ingeniøren gripe tak i, som ved et Guds under, og ble en frimodig og glad kristen.

 

 

Samtalen mellom disse to satte dype spor ikke bare i den unge ingeniøren, men også i den tretti år gamle frikirkeforstanderens liv. Sannheten om hvordan et menneske blir frelst – du må komme til Jesus som du er – ble så levende og sterk at han bare måtte synge det ut. Og slik ble den sangteksten til som mange kjenner så godt: Slik som eg var.

KOMTre år senere skrev Sigvart Engeset selv den melodien som ga den vingeløse fuglen vinger. Og så har vi sunget det i snart hundre år:

Slik som eg var

Kom eg til Gud og fann heim att til far

Skuldig til døden for syndene mange

Bunden i lekkjer frå syndeveg lange

Å for eit under, han elsk til meg bar

Slik som eg var

Vi har nettopp feiret nyttår. 2016 er historie. Gjort er gjort. Og ugjort er ugjort. Foran oss ligger 2017. Et nytt år med nye farer og nye muligheter.

La meg her på terskelen av et nytt år få minne deg om det Sigvart Engeset setter ord på i sangen: Den eneste måten å komme til Gud på, er å komme som du er.

Du som ønsker å bli frelst: Du kan få komme til Jesus akkurat som er.

Tenk om 2017 kunne bli frelsesåret også i ditt liv. Det skulle bety store forandringer: Soloppgang fra det høye. Et nytt liv og en ny hverdag.

Det er ikke du som skal forandre deg. Det skal Jesus gjøre. Du skal bare komme som du er. Så gjør han resten. Kristendom er ikke å gjøre seg til. Kristendom er ikke et intenst strev for å bli annerledes. Kristendom er fellesskap med Gud, han som ser meg og kjenner meg. Og som på tross av alt dette elsker meg og vil ta imot meg. Slik jeg er. Kristendom er nåde og sannhet.

Du som har det tungt og vanskelig: Du skal få være hos Jesus slik du er.

Du har kanskje opplevd 2016 som et krevende år. Av ulike grunner ble året annerledes enn du hadde tenkt. Og du har mer enn en gang spurt hvorfor. Er det er noe galt med? Tror du for lite? Får jeg lønn som fortjent? Slike spørsmål kan drive de fleste av oss til vanvidd.

Ingen av oss vet heller hvordan 2017 vil bli. Hvilke gleder og smerter vil møte oss i det nye året? Dette ligger ennå i det ukjente. Men hør: Slik som eg er, Herren i nåde til barnet sitt ser! Slik synger Sigvart Engest det i sangen sin. Og slik skal også du få tenke både om Gud og om framtiden.

Du som skal avslutte livsreisen i 2017: Jesus vil ta imot deg slik du er.

Året 2017 var bare åttifem minutter gammelt da Trygve Vasvik, en god venn og bror, fikk flytte hjem til Herren. To dager tidligere hadde jeg privilegiet å være noen timer sammen med han og familien.

For et vitnesbyrd dette var, både om bærekraften i det å komme til Jesus og i det å få være hos Jesus. Slik vi er gir Gud oss nåde når flyttedagen kommer. Og slik vi er gir Gud oss nåde til å ta med oss sorgen og savnet i håpets venterom.

Slik som eg var. Slik som eg er. Slik synger Sigvart Engeset det i sangen sin. Og slik skal også du og jeg få synge deg på veg inn i et nytt og fortsatt ukjent 2017.

SLIK SOM EG VAR

Slik som eg var

Kom eg til Gud og fekk jubla: Min Far

Skuldig til døden for syndene mange

Bunden i lekkjer frå syndeveg lange

Å, for eit under, han elsk til meg bar

Slik som eg var

Slik som eg var

Å, eg fekk sleppa den byrda eg bar

Døra var opna for syndaren store

Ja, det var nok det som Frelsaren gjorde

Barn fekk eg vera, og Gud var min far

Slik som eg var

Slik som eg er

Herren i nåde til barnet sitt ser

Om synder og tvil det er heile mi æra

Han er min Frelsar, og det vil han vera

Nåden er fri, og eg kviler meg der

Slik som eg er

Slik som eg er

Frelsaren meg imot himmelen bær

Inn får eg koma, ja, brud skal eg vera

Han gjorde alt, eg skal ingen ting gjera

Amen, ja, amen, til himlene g fer

Slik som eg er

Tekst: Sigvart Engeset 1916

Melodi: Sigvart Engeset 1919