av Henry GiskeTre i bibelen

«Fra arkivet april 1983»

 

Leser vi i Bibelen, ser vi at Israel er fremstilt som tre forskjellige trær.

 

Vintreet

«Et vintre tok du opp fra Egypt, du drev ut hedningefolk og plantet det.

Du ryddet grunn for det, og det festet rot og fylte landet.

Fjell ble skjult av dets skygge, og Guds sedrer av dets grener.» Sal 80,9-11.

 

Det var dette som skjedde med Israel, da det ble utfridd fra Egypt og plantet i Kanan. Men dette vintreet, som Herren velsignet så rikt, bar ville frukter (Jes 5,1-2). Israel var som nasjon i gammeltestamenlig tid, ofte ufruktbar. Det er Skriftens dom. Derfor ble det også en profetløs tid å 400 år.

 

Underlig da at det ut av dette ufruktbare folk skulle komme et morsliv som skjenket oss Jesus, Guds Sønn og verdens frelser. Han som sa om seg selv: «Jeg er det sanne vintreet» (Joh 15,1).

Fikenteet

Det er omtalt i Mt 24,32 og Lk 21,29. «Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær.»

De fleste bibelgranskere er enige om at Jesus med fikentreet mente Israel. Om Israel lenge stod som et vissent tre, bør vi se på det i dag! Etter år 70 har de vært spredt ut over all jorden, men i vår tid har de vendt tilbake til sitt gamle land, og det er et tidens tegn.

Da General Allenby i 1917 erobret Jerusalem og gjorde Palestina til et engelsk mandatområde, var det et tidens tegn. Og i ennå større grad at staten Israel ble opprettet i 1948. Etter den annen verdenskrig er mange nye stater blitt opprettet, men staten Israel står i en særstilling, for det er et tydelig tidens tegn. Det har med fikentreet å gjøre.

Tenk også på at landet var nærmest øde, vanskjøttet i århundre. Men se hvor fruktbart det er blitt! Ørkenen er blitt som en hage. Tenk også på de store rikdommer av mineraler som er kommet for dagen, der Sodoma og Gomorra lå! Direkte oppfyllelse av Jes 45,3.

«Jeg vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud.»

Rikdommene var skjult, fordi de som eide landet ikke hadde rett på dem. Men i vår tid er de kommet for dagen, for nå har det folk som hadde retten, fått landet tilbake. Det er fikentreets tegn som forkynner at Herren kommer snart.

OljetreetOliventre i Getsemane

Det er særlig i Romerbrevet kapittel 11 at dette bildet på Israel er brukt. Oljetreet kan bli megen gammelt, opptil tusen år og det bærer frukt i sin høye alder! Slik skal Israel i høy alder bære velsignelsens frukt. Da oppfylles det som Herren sa til Abraham: I deg skal alle jordens slekter velsignes.»

Men dette menes først og fremst velsignelsen og frelsen i Jesus Kristus. Men det sikter også til den velsignelsen som er omtalt i Rom 11:15: «...hva annet vil da deres antakelse (omvendelse) bli enn liv av døde?»

Israels antagelse av evangeliet vil føre til en stor misjonstid, og Israel kommer til å spille en stor rolle i Tusenårsriket. Da skal det gamle oljetreet bære herlige frukter.

«For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn.» Rom 11,25.

Den kjente svenske fortolkeren Hugo Odeberg oversetter «fylden med «fulltallighet.» Det vil ikke si at alle hedninger skal bli frelst, men at Gud har bestemt et visst antall som skal bli frelst, før turen atter kommer til Israel.

Gud har store planer med Israel i endetiden, og vi har bare så såvidt streifet emnet, men håper at det kan anspore noen til å fordype seg i hva Guds Ord sier om dette!