dueneBibelen er først og fremst et frelsesdokument, men boken tar frem mange temaer!

 

Duen er en av de mange fuglearter vi leser om i bibelen. Det er mange fortellinger hvor duen er omtalt og er til stede.

 

«Spør himmelens fugler, de skal si deg det.» Job 12,7.

 

Bibelen omtaler duen som en ren fugl. Den kunne bli tatt med inn i templet og lagt på alteret.

 

«Dersom hans offer til Herren er et brennoffer av fugler, så skal han ta sitt offer enten av turtelduer eller av dueunger.» 3M 1,14.

Et brennofferDuen korslys

Duen ble lagt på alteret. Den var en stedfortreder og det hadde en betydning av soning. Ved brennofferet så ble blodet utrent. Duen er tett på evangeliet. Jesus sin død på Golgata var i stedet for deg og meg. «Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jes 53,5. Jesus er en soning for våre synder (1Joh 2,2), og Jesu hans sønns blod renser oss fra all synd (1Joh 1,17).

Når vi ser duen, vil den minne oss på evangeliet. Gud har mange vitner! Duen er en sentral forkynner!

Duen er ren

Duen er en ren fugleart! I ulike oppslagsverk kan vi lese mange forskjellige sannheter om duen. Men det er bare Bibelen som forteller at den er en ren fugl. Den er ren fordi Gud sier det!

Det er mange bøker i denne verden, men det er bare én bok som forteller oss at vi er ren i kraft av Jesu frelsesverk på Golgata. «Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere.» Joh 15,3.

Det er mange duearter og forskjellige farger, men Bibelen forteller at den er ren. Gud har sagt det! Så enkelt! På samme måten skal vi forholde oss til Guds frelse og det Bibelen sier.

«Vær da kloke som slanger og enfoldige som duer.» Mt 10,16. Enfoldig betyr å holde seg til det enkle. «Den enfoldige tror hvert ord.» Ord 14,15.

Duen forteller om Guds frelse og i kraft av det som står, - rettferdiggjør Gud den som tror på Jesus. Den er ren i Jesu blod, og Ordet er frelsesdokumentet. På en enkel måte skal vi forholde oss til Bibelen og tro det som det står. Det er til frelse og frigjøring! Kan jeg tro det? Spør duen!