Skapt av Gud

 

"Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, ikke vi selv, til sitt folk og til den hjord han før" Salme 100,3.

Den levende og sanne Gud er vår skaper. Mennesket er ikke et ledd i en lang utviklingskjede. Vi stammer ikke fra apene eller andre slags dyr. Mennesket ble skapt på den sjette dagen. Som kronen på Guds skaperverk.

Mennesket ble skapt i Guds bilde. I dette ligger menneskets særstilling fremfor den øvrige skapning. Vi ble skapt til personlig samfunn med Gud.

Mennesket er også skapt til fellesskap med hverandre. Derfor skapte Gud mann og kvinne. "Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem" (1 Mos. 1,27). Denne kjønnsforskjellen er etter Guds vilje. Men de er like verdifulle og dyrebare. Mann og kvinne hører sammen innenfor den ordning som Gud har bestemt - ekteskapet. "Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød" (1 Mos. 2,24).

KorsetLa meg her bare tilføye at man er et fullverdig menneske selv om en lever enslig. Men behovet for fellesskap og vennskap er noe vi alle er skapt med. Vi trenger hverandre. Det seksuelle samliv derimot hører kun hjemme i ekteskapet - mellom èn mann og èn kvinne.

Vi er Guds eiendom

At Gud har skapt oss betyr at vi egentlig tilhører ham. I Bibelselskapets oversettelse fra 2011 heter det: "Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter". Men på syndefallets dag (1 Mos. 3) løsrev mennesket seg fra Gud. Det ble skilt fra sin skaper, og kom under Guds dom. Like fullt er det elsket av Gud, og gjenstand for hans nådige omsorg. For Gud vil så gjerne frelse og gjenopprette. Og mennesket lengter innerst inne etter Gud. "Gud, du har skapt oss til deg, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg" (Augustin).

Så måtte Gud skape på nytt. Frembringe et ennå større verk enn skaperverket. Nemlig frelses- og forløsningsverket som han fullførte i sin egen Sønn. Vi er kjøpt tilbake til Gud - med Kristi dyrebare blod. "For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam" (1 Pet. 1,18-19).

Det burde derfor ikke være noen tvil om hvem som har eiendomsretten til oss. Gud har skapt deg. Jesus Kristus har kjøpt deg. Ved sin Ånd vil han bo i deg med sin herlighet.

Så kjenn at Herren er Gud. Anerkjenn og forstå at Han er din Skaper. Innse og vedgå at Han er din gjenløser.   Da tilhører du med rette Guds folk. Da er Herren din Hyrde som vil sørge for alle dine behov.

"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem" (Ef. 2,10).