Bibel korsskygge

 

Golgata, navnet på stedet der Jesus ble korsfestet.

Evangeliene oppgir at stedet lå rett utenfor Jerusalems bymur, og at Jesus ble gravlagt i en hage rett ved. Gammel kristen tradisjon lokaliserer stedet til området der Den hellige gravs kirke ligger i dag.

I kirken er den Gresk-Ortodokse, den Romersk-Katolske, den Armensk- Apostoliske og den Koptiske kirke. Den Etiopiske-Ortodokse og Syrisk- Ortotokse kirke skal også være representert her. Alle kirkene ønsker å være så nær det stedet de mener Jesus ble korsfestet.

I tillegg til Gravkirken, er også Gravhagen, The Garden Tomb. Stedet ligger ikke langt fra Damaskus porten og gir en god opplevelse både av Golgata høyden og den tomme grav. Begge steder ligger sentralt i Jerusalem, og det er gjort arkeologiske funn som bekrefter at Golgata er i Gavkirken og i Gravhagen. Men Golgata hvor Jesus ble korsfestet kan ikke være begge steder.

tre korsDet er også skildringer fra den første kristne tiden at Oljeberget, øst for Jerusalem, er stedet for Golgata. Begrunnelsen er at utgangen fra templet gikk alltid mot øst. Også her er det gjort arkeologiske funn.

Romertiden

Da disiplene ville vise Mesteren templet, svarte Jesus dem og sa: «Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned.» (Mt 24,2) Mye har endret seg i Jerusalem fra tiden Jesus selv var der. Romerne la senere både Jerusalem og templet i ruiner. Jerusalem er flere ganger revet ned og blitt bygd opp igjen.

Keiser Hadrian bygget på 100 tallet e.Kr et tempel for guden Venus over stedet hvor gravkirken i dag ligger. Hadrian hatet jødene og ville ødelegge og ta bort alt som knyttet jødene og deres historie til Jerusalem. Byen ble kalt for Aelia Capitolina. Dette er de same trekk vi ser med Jerusalem, Judea og Samaria i dag.

Senere er det keiser Konstantin ( år 325) som får område ryddet for å gi plass for en kirke. Det er keiserens mor, St. Helena, som forteller hvor kirken skal bygges og selve byggeprosessen. Stedet skal være over Jesu kors og Jesu grav. Det var uenighet også da hvor Golgata var.

I Jerusalem har det i gjennom tidene vært ulike okkupasjonsmakter og med ulik agenda, og det nøyaktige stedet hvor Jesu kors ble reist er ikke sikkert. Det er som at Herren selv har lagt et dekke over dette stedet.

Golgata har alltid vært av interesse. Tusenvis av pilgrimer reiser til Jerusalem for å komme tett på stedet hvor påske begivehetene skjedde. Andre gjør dette til både politikk og butikk.

Det viktigste med Golgata er at her ble Jesu kors reist. Det er Jesu stedfortredende død og synden blir tatt bort. Jesu blod forteller om at synden er sonet. Det er ikke stedet Golgata som er viktig, men det er Ordet om korset. «For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» (1Kor 1,18)