Soloppgang Kypros

I Bladet Evangelisten nr 5-6 ble sangen:Det gryr mot dag, omtalt av Sigmund Måge. Vi gjengir den her i sin helhet.

Sangen er skrevet av Thor Stenseth. Han var redaktør i Bladet Evangelisten fra 1956 til 1970. I en del sanghefter står denne sangen med ukjent forfatter, men det er Stenseth som har ført denne i penn.

 Det gryr mot dag

Det gryr mot dag, se natten er snart omme,
en evig glede venter Jesu Kristi brud.
En herlig morgen uten skyer snart skal komme,
da er vi hjemme og skuer Gud.

 KOR:

Ja, samlingsdagen nu snarlig kommer,
vi kjenner tiden at den er nær,
og mens vi venter en evig sommer,
vi synge vil om Jesus Frelseren kjær.

 Det gryr mot dag, se oppad frelste skare
snart morgenstjernen lyser frem på himlens hvelv.
Fra trengselsnatten hjem til himlen skal vi fare,
fra jorden hentes av Herren selv.

 Det gryr mot dag, vi når den store seier,
som Gud av nåde gir til hver en sjel som tror.
Da oppfylt blir det håp som i vår sjel vi eier,
vi møter Jesus, vår venn og bror.

 Det gryr mot dag, og vi skal åpenbares
med ham i herlighet og Jesus Kristus se.
Og Gud har lovet at for ham vi skal bevares
til dagen kommer i herlighet.

I lys av påskens begivenheter er dette en veldig sannhet. Langfredag ser vi Jesus tar med seg menneskeslektens gjeldsbrev, og kvitterer ut med sitt eget blod. «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.» (1.Pet 1,18-19)

Korset er den store seierens triumf.

Golgata er det store rettslokale og det holdes dom. Det skjer ikke for lukkede dører, og makter og myndigheter er til stede. Gud viser sin rettferdighet, og kan gjøre den rettferdig som har troen på Jesus. Hver den som tror på Jesus skal synden aldri mer opp som sak. «Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.» (Sal 34,23)

Den tomme grav forteller at dødes brodd er borte. Fra nå av blir døden omtalt som en vinning. «For for meg er livet Kristus og døden en vinning.» (Fil 1,21)

Jesu død på korset har en betydning for tiden, i dødsriket og i himmelen! Jesus møtte Døden og tok med seg nøklene til døden og dødsriket. Djevelen og Satan har en tapt sak. De blir gjort til fotskammel for Hans føtter, og Jesus sitter selv ved Majestetens høgre hand. «Herren sa til min Herre: Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter!» (Sal 110,1)

Jesu død og hans oppstandelse forteller om en veldig fremtid. Her er det ikke mørke eller død. Thor Stenseth forteller i sangen om en morgen uten skyer. Da er vi hjemme og står for Gud. Det kristne håpet er levende og sant. Den som tror på Jesus vil aldri bli til skamme. Og Jesus vil selv stille bruden, - menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. (Ef 5,27) Er dette ditt håp og din fremtid?

Det gryr mot dag, se oppad frelste skare
snart morgenstjernen lyser frem på himlens hvelv.
Fra trengselsnatten hjem til himlen skal vi fare,
fra jorden hentes av Herren selv.