av Konrad Landro

"Fra arkivet 15. juni 1998"

Bibelen tilkjennegir tydelig at Den Hellige Ånd er en person, like sikkert som Jesus er det.

 

Jesus og hans gjerning kjenner de fleste til, i hvert fall troende mennesker.Vi lever i Jesu fullbrakte verk, hans død og oppstandelse, hans himmelfart og ikke minst – den gjerning han nå utgjør for oss i det himmelske. Ved dette er vi frelst, og vi stoler fullt og fast på at vi kommer til himmelen utelukkende pga. det Jesus har gjort, og det som han gjør for oss hver dag i den himmelske helligdom.

 

Den Hellige Ånd derimot er det færre som kjenner til. Iblant kan man få forståelse av at han er som «luft i ballong», men det gir jo et fullstendig feilaktig begrep om han. I en ballong kan det være mye eller lite luft, men en person kan det ikke være mye eller lite av. Enten er hele personen til stede, eller så ingen ting av han. Dette forstår enhver som vil forstå.

 

Den Hellige Ånds gjerning finner vi flere steder omtalt i Skriften. Pga. begrenset plass nøyer vi oss med Joh 16. Dette er tredje og siste kapittel av Jesu avskjedstale til sine disipler. Her sier han bl.a.: Det er til gagn for dere at jeg går bort, for går jeg ikke bort, da kommer Talsmannen ikke til dere, men går jeg bort, da skal jeg sende han til dere. (v.7) At det er en person Jesus her taler om, kan ingen tvile på, den tredje person i guddommen. Det er han som nå taler til oss. Han skal overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom, (v.8) – Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste er dømt (v.9-11).

 

Han kalles også sannhetens Ånd, og Jesus sier: Når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten, …forkynne dere de tilkommende ting, …og herliggjøre meg. (v.13-14). Dette er særdeles viktige opplysninger om Den Hellige Ånd og hans gjerning. Av dette skjønner vi at han er en meget betydningsfull person. Uten han ville ingen oppleve Guds frelse. Da skjønner vi bedre hva det ligger i Jesu ord: Det er til gagn for dere at jeg går bort. Vi er derfor hjertens takknemlig for Den Hellige Ånd og hans gjerning. Han veileder oss til hele sannheten, og den finner vi i Jesus. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sa Jesus. Joh 14,6.

 

Og finner du ham, da finner du alt hva ditt hjerte kan evig begjære. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til, leser vi i Rom 8,9. Det vil igjen si at den som har Kristi Ånd, hører Jesus til. Den Hellige Ånd har altså tatt bolig i enhver troendes hjerte. Her beflitter han seg på å herliggjøre Kristus både for meg, i meg og gjennom meg. En åndsfylt kristen kjennes derfor på hans tale og hans forkynnelse. Du kjenner ordtaket: «Det hjertet er fullt av, det taler munnen.»

 

En åndsfylt kristen forkynner Kristus, slik at de troendes hjerter fylles med fryd.

 

Når Ånden lykkes i sin gjerning, sitter jeg igjen med en stor Jesus. Jesus er mitt liv, mitt alt. Han opphøyes, tilbedes, beundres og lovprises nå – og i all evighet. Takket være Den Hellige Ånds gjerning.

 

GOD PINSE!