Av Ansgar Ellingsgård

"Fra arkivet"

Slik talte Jesus ved flere anledninger. Enkle ord! Klare og myndige ord. Ord som appelerer til viljen vår. Ord som vitner om at han elsker oss. Tenk, Jesus vil ha oss, store, syndere, i sitt følge. For en ære! Det å følge Jesus er jo å være sammen med ham nå og alltid.

Men saken har også en annen side: Det er å la han være konge over meg. Det å være undergitt hans vilje; men dette er frihet!

"Følg meg!" er Jesu kall til frelse.

Det fikk tolleren Matteus og millioner andre oppleve. Jesus gav dem kallet. De hørte det og stod opp og fulgte ham. Også du, min leser, har hørt Jesu kall. Kanskje både i gledens og sorgens dager. Men hva har du svart ham? Intet svar er et nei- svar!

Om du har svart nei til nå, gjør det ikke lenger. Si ja til Jesus idag. Skynd deg og kom til ham!

"Akk, skulle du deg dertil late tigge,

det gjelder dog din egen sjelearv.

Det er så hårdt i helvete å ligge,

Det gjør så godt å take himlens arv!"

 

"Følg meg!" er Jesu kall til selvfornektelse!

Det er alltid nåtid over dette kallet. Også for de som før har hørt det og begynt å følge Jesus. Det å være en kristen er daglig å følge ham. Dette har vi ofte glemt, og vi har vanæret hans navn.

Det er ikke nok at vi har den rette lære. Det som er nok er at vi alltid går i Jesu fotspor. Det betyr noe radikalt. Ja, det betyr døden for oss selv har Jesus sagt. Og Paulus vitner: "Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg."

Det er kanskje mer sant i dag enn før at Kristus har mange bekjennere, men få etterfølgere! Hvor vi trenger alle å legge oss disse Jesu ord på hjertet: "Vil noen komme etter meg. Da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge etter meg". Klare og aktuelle ord. Må de få bli i hjertene våre. Må vi bli "ordets gjørere." Da får vi oppleve at korsets vei er livets vei!

"Følg meg!" er Jesu kall til tjeneste!

En dag stod Jesus ved Genesaretsjøen og så på to brødre som satte ut garnene sine. Da sa han til dem: "Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!" Og de forlot straks sine garn og fulgte ham.

Fra den stund av ble livet nytt for dem. De ble menneskefiskere for livstid. Jesus kaller oss ikke bare til å bli frelst. Han kaller oss også til sine medarbeidere. Og han sier: "Jeg vil gjør dere til menneskefiskere". Du kan ikke gjøre deg selv skikket til et slikt arbeide. Det vil han gjøre. Ditt og mitt ansvar er at vi gir oss helt til ham i tro og lydighet. Da vil han danne og bruke oss. Skal han få gjøre det?

"Følg meg!" er Jesu kall til herligheten hos Gud!

"Om noen er min tjener," sier han, "han følger meg, og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Om noen er min tjener, ham skal Faderen ære!"

Åpner ikke disse Jesu ord det herligste perspektiv for de som følger ham? De skal være der han er! Ikke bare i denne stridens og sorgens verden, men hjemme hos ham. "Kom hit!" vil han si, "Arv riket som er beredt dere!»

Måtte vi alle stå opp og følge Jesus, følge ham hver dag. Det er bare den veen som fører til himmelen!