av Thorleif Solvang

"Fra arkivet 1. august 1967"

På folkeskolen fikk vi vite hva beretningen om David og Goliat går ut på. (1. Sam. 17, 45-50)

Det var i grunnen de mange beretningene i Bibelen som engasjerte oss. Særlig for oss gutter var dette spennene lesning.

I forbindelse med de siste hendinger i Midtøsten har denne gamle beretningen blitt levende på nytt. Vi har sett den levendegjort i krigen mellom Israel og araberstatene. Israel var igjen lille David som skulle kjempe mot araberstatenes store Goliat som spottet og truet med totalutslettelse. Igjen har vi fått se at historien gjentar seg. Ve den som rører ved Guds øyensten!

Enda en gang fikk vi se hvordan kjempen Goliat ble beseiret. Den gang som nå var det ikke David og slyngen, men Gud som var med sitt folk. Vår store dikter Henrik Ibsens ord kommer til meg: «En mann med Gud er alltid i majoritet!

Da Kristus kom til vår verden måtte han som David også oppta kampen mot den mektige Goliat - som da var personifisert som kong Herodes, som ville rydde ham bort da han lå i krybben i Betlehem!

Goliat forsatte sin intense forfølgelse av Kristus. Alltid med dette mål for øye: rydde han av veien. Satan velger seg alltid et menneske – eller en ideologi å operere ut fra. Kristus seier over Goliat, datidens sataniske makt. Han vant en fullkommen seier: «Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.» (Kol 2,15.)

Historien gjentar seg. I dag er det ikke bare Israel som kjemper mot Goliat, men også den kristne menighet og den enkelte kristne. Vår tids Goliat opptrer i de forskjellige uniformer, men hans opptreden viser seg alltid i dette at han håner og spotter det hellige og de hellige.

I sannhet er det en veldig makt som vi står overfor i dag. Tenk på det moderne hedenskap som frekt kommer oss i møte! Spørsmålet blir for oss kristne: Skal vi lide nederlag her, eller skal vi vinne en fullstendig seier som David og Kristus i historien? Også for oss i dag kan det bli seier hvis vi går frem i Jesu navn!

David visste han ikke kunne få gjort noe i Sauls rustning, derfor valgte han slyngen sin og steinene fra bekken. Haller ikke i dag seier vi ved påhengte drakter av den ene eller andre sorten. Men seieren ligger i Jesu navn og ved det du presterer.

Jeg tenker her på det kristne liv og det personlige vitnesbyrd. Ved dette faller også i dag mang en hånende Goliat. Paulus sier: «For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker.» (2.Kor 10, 4.)

Profeten Sakarias sier: «Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud.» (Sak 4,6.)

Som kristne og misjonsfolk skulle vi prøve mer å praktisere den moderne verdensmisjonens far – Willam Carreys motto: «Vent store ting fra Gud og våg store ting for Gud.» Med tanke på den voldsomme fiendemakt vi står overfor i dag, hver enkelt kristen og den kristne kirke, så gjelder det: «Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft.»( Ef 6,10.)

- Hos Gud ligger Israels seier og hverdag, der ligger også din og min!