I den nordøstlige hjørnet av Gamlebyen i Jerusalem ligger Betesda. Det er to dammer og ligger ikke langt fra Saueporten.

 

Navet Betesda er et hebraisk ord og betyr; Barmhjertighetens hus. Området var omgitt av 5 bueganger og de var bygd av Herodes. Opprinnelig ble dammene brukt i forbindelse med tempeltjenesten. Kong Salomo lagde område til et samlingsted for vann til bruk i templet, men ble etterhvert et samlingsted for syke mennesker.

 

Bibelen forteller hva som her skjedde og gir en nøyaktig beskrivelse hvor det er.

 

«Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger, og der lå det en mengde syke: blinde, lamme, vanføre. De ventet på at vannet skulle bli rørt opp. For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, hvilken sykdom han så led av.» Joh 5,3.

 

 

Ulike perioder

Da romerne okkuperte Israel og Jerusalem, laget Herodes nye vannsystemer i byen og Betesda fikk en annet bruk. Det ble gjort om til et badesenter og det romerske tempel ble bygget; Aelia Capitolina.

Under den bysantiske periode ble det bygget en kirke. Korsfarene bygget også en kirke sør for Betesda, der den nåværende kirke i dag står, og det skal være stedet hvor St. Anna ble født, mor til Maria. Stedet er en turistatraksjon.

Arkeologi

I nyere tid er det gjort utgravninger som bekrefter det Johannes i sitt evangelie forteller. Arkeologien bekrefter Bibelen.

Da jødene kom tilbake etter fangenskapet i Babel, gikk de i gang med å bygge Jerusalems murer. De begynte med Saueporten. «Øverstepresten Eljasjib og hans brødre prestene gikk i gang og bygde Saueporten. De vigslet den og satte inn dørene.» Neh 3,1.

Ved Saueporten var det en markedsplass. Her ble mange dyr solgt til bruk i templet. Særlig under høytidene var det stor aktivitet her. Hver familie skulle ha lamm til påskemåltidet. Nehemja forteller om kjøp og salg. «Mellom Hjørnesalen og Saueporten arbeidet gullsmedene og kjøpmennene.» Neh 3,32.

Jesus gikk mange ganger inn i byen ved Saueporten. Han er selve Lammet! «For vårt påskelam er slaktet, Kristus.»1.Kor 5,7.

Ved Betesda er det en mann som har vært syk i 38 år. Han kjente ikke Jesus, men Jesus vet at han er syk og hvor lenge han har vært det. Mannen gikk frisk hjem denne dagen. Mange av Jesu undergjerninger skjer på en sabbat! Det er mange som ikke kjenner Jesus, men Jesus spør likevel etter dem.