Av Unni Tobiassen

Jeg kommer snart! Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Åp 3,11

 

Dette er toner som jeg er vokst opp med. Men hvorfor er de så lite å høre i dag? Er dette budskapet blitt avleggs og gammeldags? Har det ingen appell til den oppvoksende generasjon?

 

 

 

Vi vet at det er to utganger fra døden, og dette råder det ingen tvil om hos de lærde og hos bibelgranskerne. Den ene til evig herlighet i himmelen, den andre til evig pine i fortapelsen. Bibelen er klar i sin tale. Men enda synes det som vi kristne ikke aktivt formidler et klart budskap ut til folket! Hvorfor?

 

Bibelen en profetisk bok

Bibelen er ikke bare en historisk bok. Den er også for en stor del en profetisk bok, som tar for seg tegnene som beskriver endetiden og hvordan verden skal se ut før Jesus kommer igjen.

Bare Bibelens siste bok spanderer 14 hele kapitler (Åp 6-19) på trengselstiden og de store begivenheter som er knyttet til denne spesielle tiden. For mange er Åpenbaringsboken en lukket bok. Derfor leser mange den kanskje heller ikke.

 

Profetene i GT var varselmenn om sin samtid og den kommende tid. De var varselmenn som Gud brukte. De stod frem med ord ifra Gud om dom over falske profeter som forkynte fred; fred og der var ingen fred! De ble ledd av og ofte hånet. De ble prøvd på kallet fra Gud om å gå med budskap drevet av Den Hellige Ånd. De forkynte et klart budskap om frelse og om dom.

 

I dag er det vitenskapsmennene som varsler og som kanskje har det klareste budskapet om denne jords tilstand. Bibelen er tydelig: Da dere ser disse tegn, - hvilke tegn? Israel er et mektig tegn, vi har de etiske og moralske tegn, og vi har mange andre tegn. Bibelen sier: Når dette begynner å skje, da rett dere opp, for deres forløsning stunder til, dvs. Jesus skal komme igjen, og hans komme kan skje snart!

 

Trøst da hverandre med disse ord. Det er sagt for at vi ikke skal bli redde, men minne hverandre på at Jesus våker over sine. Det er store endetidsbegivenheter som Bibelen taler om. Det er grunn til å bli redd når en leser om hva som skal komme over denne jord. På den andre siden er det store løfter knyttet til de rettferdige.

 

Skal ikke budskapet at Jesus kommer igjen gjøre oss glad? Er dette bare et budskap til eldre folk som snart er ferdig med jordelivet? Hører også rett som det er: - Har ikke lyst til himmelen, jeg, det virker kjedelig! Det er naturlig at mennesker med det meste av livet foran seg, ønsker å oppleve de forskjellige stadier som livet gir. Men det eskatologiske bildet, endetids-perspektivet må ikke bli borte i våre liv. På Noahs tid ble det sagt: De visste ikke av før vannflommen kom og tok dem alle!

 

Er vi våkne?

Hvor er støtten til Israel og det jødiske folk? Er man blitt så preget av medias innspill at Bibelen kommer langt bak? Koster det for mye å gå imot? Hvor er det blitt av varselsmennene som drevet av Den Hellige Ånd advarte om tiden? Har alt blitt så tilpasset og formelt i våre menigheter at dette budskapet må man være ytterst forsiktig med?

 

Oppfordring!

Vi står i en enorm kamp. Innta bønnestillingen. Kampen gjelder også barna. Min mor sa: - Unni, det er ikke alltid såtid, derfor lev livet så de ser Jesus i deg. Lev ikke et dobbeltliv og tro at barna ikke ser det.

De ser på hva vi gjør og barna er det kjæreste vi har. La oss være gode eksempler! La ikke noe ta din krone! Han er mektig til å frelse. Takk ham for løftene. Det er tid for å ha saken i orden med Gud. Jesus kommer snart. Er du og ditt hus rede?