Av Kurt Urhaug.

 

Mor og barn har stor omtale i Bibelen. Vi leser om mange fødsler og omstendigheter. Herren tar også mors ansvar som et bilde på sitt forhold til Israel.

 

«Fryd deg, himmel, og juble, du jord, bryt ut i gledesrop, dere fjell! For Herren trøster sitt folk og viser barmhjertighet mot de hjelpeløse som hører ham til. Sion sier: «Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg. Jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer står alltid for mine øyne.»
Jes 49,13–16.

Det er sterke bånd mellom mor og barn. En mor kan ikke glemme. Det er varme, kjærlighet, godhet og omsorgsfulle følelser. I sinnet til barnet vil minner om mor aldri slippe taket! Ingen er som mor! Det er ingen andre enn mor som har gitt barnet en slik trygghet, hvile og harmoni. Det kan ikke erstattes med noe!

«Men vi var milde iblant dere, som en mor når hun varmer sine barn ved sitt bryst.»1Tess 2,7.

 

Jesu mor

Det er en mor som fikk en spesiell oppgave her i tiden; Maria, Jesu mor! Engelen Gabriel fortalte om oppgaven Maria hadde fått. Hun bærer frem barnet og følger Jesus som barn og i oppveksten, slik alle mødre gjør. Hvert år drog Josef og Maria til Jerusalem for å feire Herrens høytider. Det var en stor smerte for Maria, da Jesus ble borte for dem. Etter tre dager fann du ham i templet. Maria er også ved Jesu kors, og vi finner hun i Jerusalem på pinsedag.

 

Mor til Timoteus blir omtalt i Bibelen. Hun var jøde. Men også mormoren hans hadde en viktig betydning i hans liv. «For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Lois og i din mor Eunike, og som jeg er viss på også bor i deg.» 2Tim 1,5. Det ble lagt noe inn i denne mannen, Timoteus, sitt liv. Det kan ikke skaffes for penger eller utdannelse. Men det var noe som var gitt ham. En oppriktig tro! Gudsfrykt! Det er verdier som ikke kan erstattes av noe! Timoteus kjente dette helt fra barndommen!

«Du vet jo hvem du har lært det av, og helt fra barndommen av kjenner du De hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus.»2Tim 3,15. Timoteus hadde sittet på mors og mormors fang. Dette er det beste universitet av alle! Ingen høyskole kan erstatte mors fang!

 

Da Paulus skulle reise fra Tyrus på veg til Jerusalem, ble det bønnemøte med mødre og barn.

«Da vi hadde vært der disse dagene, brøt vi opp og drog videre. De fulgte oss alle ut av byen, også kvinner og barn. På stranden bøyde vi kne og bad.» Apg 21,5. Alle har en mor! Noen har en mor som ber! Lykkelig er den familie der mor ber for barn, barnebarn, oldebarn, svigerbarn. Til mor: Gi ikke opp med å be!

Per Sivle har skrive denne sangen om mor!

 

Den fyrste song eg høyra fekk,
var mor sin song ved vogga;
dei mjuke ord til hjarta gjekk,
dei kunde gråten stogga

Dei sulla meg so underleg,
so stilt og mjukt te sova;
dei synte meg ein fager veg
opp frå vår vesle stova

Den vegen ser eg enno tidt,
når eg fær auga kvila;
der stend ein engel, smiler blidt,
som berre ei kan smila

Og når eg sliten trøytnar av
i strid mot alt som veilar,
eg høyrer stilt frå mor si grav
den song som all ting heilar