Av Ivar Gjerdi

  

 

«Med glede skal dere takke Far, som satte dere i stand til å få del i de helliges arv i lyset. For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.

 

I ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene. - For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, da han skapte fred ved hans blod på korset.» Kolosserne 1, versene 12,13,14,19 og 20.

 

Brevet til kolosserne er omtalt som Kristus-brevet i Bibelen. Skrevet av Paulus i siste del av første fangenskap i Rom, årene 60-61. Har mange likhetstrekk med Efeserbrevet. Hovedbudskapet er Jesu Kristi person og hans verk. Epafras besøker Paulus i fangenskap, og det er brevets foranledning.

 

Kolossai var en av tre byer som lå i Lykusdalen i det sydlige Frygia. Det var et slettelandskap i Lilleasia. Det er i dag en del av Irak. De to andre byene var Hierapolis og Laodikea. Kolossai var den eldste av de tre byene. Den ble lenge regnet som en storby.

På Paulus tid hadde byen mistet mye av sin betydning. Den var liten i forhold til nabobyene, men sammen dannet de en handelspolitisk og kulturell enhet. Den religiøse situasjonen hadde mange fellestrekk.

Det må ha vært et rikt kristent liv i menigheten i Kolossai, og de har tydeligvis mye å takke for. De første versene er preget av takk og bønn, og det ender opp med en lovprisning til Sønnen.

 

Brevet starter med at Paulus løfter fram læren om Kristus. Han skildrer Kristus som et bilde av den usynlige Gud, og som den førstefødte framfor enhver skapning. Vi hører om Jesu delaktighet i skapelsen og opprettholdelse av verden. Alle ting er skapt i Ham, ved Ham og til Ham. Han ble til før skapningen. Det vil si at den som kjenner Kristus, kjenner den evige, usynlige Gud, himmelen og jordens skaper.

Den som ser Jesus, ser Gud. Han er hodet for legemet, som er menigheten. Hele Guds fylde har tatt bolig i Ham, og ved Ham har Gud forlikt alle ting med seg. Ved Jesu død er vi alle blitt forsonet med Gud. Det er fullbrakt! Jesus, Guds Sønn har på våre vegne sluttet fred med Gud. Paulus er opptatt av at alle må bli stående faste og grunnfestet i troen.

«I Kristus har han utvalgt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt.» Efeserbr.1,4.

 

Les gjerne hele brevet til kolosserne til stor berikelse og velsignelse!