Av Jan Veiby

 

"Ja, du lar min lampe skinne! Herren min Gud lyser opp mitt mørke" Sal. 18,29.

 

Dette bibelord taler om Herrens hjelp gjennom bildet av en skinnende lampe.

 

 

En lampe er en belysningsgjenstand. Den skal lyse opp i mørket, så vi kan vandre trygt.

Også på det åndelige område trenger vi lys. Dette lys har vi ikke i oss selv. Vi er helt avhengig av Guds opplysende virksomhet. Ja, Herren vil selv være vårt lys. "Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte?" (Sal. 27,1a). Han vil lyse i vårt hjerte, så vi får det rett og godt med Gud. Og han vil lyse for oss på himmelveien gjennom sitt eget ord. "Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti" (Sal. 119,105).

 

Likevel kan en kristen oppleve tider av mørke og nød. Da Gud synes langt borte. Og vanskelighetene tårner seg opp. Det kan være anfektelse og trengsler av forskjellig slag. Men det blir aldri helt mørkt for en troende. Gud lar troens lampe skinne. Ved sine ord og løfter forsikrer han oss om sin trofasthet og omsorg. Slik sangeren ber:

 

"Når sorgens mørke skyer himlen gjemmer,

min tro er svak og håpets ild dør ut.

Da minn meg om at du meg aldri glemmer,

at du er lys i mørkets natt min Gud.

 

La meg få se ditt ansikt kjære Jesus.

Ja, se meg glad på all din herlighet.

Du har jo sagt at du vil bære byrden,

når trett jeg segner i min ensomhet"

(Elsa Eklund)

 

For oss kan mørket være besværlig og vanskelig. På veier som ikke er opplyst, er det tungvint å ta seg fram i mørket. Men for Gud er mørket ingen hindring. Han ser like klart i mørket som i lyset. "Så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg, natten lyser som dagen, og mørket er som lyset" (Sal. 139,12). Gud er ikke avhengig av ytre omstendigheter. Han ser deg der hvor du er.

 

Han kjenner din livssituasjon. Han vet hva du behøver. I sitt ord taler han til deg: "Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg" (Jes. 60,1). Da får du se lys i Guds lys. Og mørket må vike. Herren kan forvandle omstendighetene, og bringe rik velsignelse til din sjel. Prøvelsene kan føre til nye muligheter for deg. "Lysere enn middagen blir da ditt liv, mørket blir for deg som morgenen. Og du skal være trygg, for da er det håp. Ja, du skal se deg omkring og legge deg trygt til ro" (Job 11,17-18).

Hvor godt det er at Herren også er til stede i mørket. Han vil gi deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer som er gjemt på lønnlige steder (Jes. 45,3).

 

Bli ikke motløs når de mørke skyene samler seg over deg. For Gud har lagt visdom i dem også. Løft ditt hjerte og sinn til Herren i bønn og takk. Du vil erfare at Gud er trofast.