Betel er et sted i Judea og Samaria og er mer lokalisert til Efraims landområde. Navnet Betel betyr: Guds hus. I media og hos politikerne blir området kalt for Vestbredden. Betel er i storpolitikkens sentrum!

Mange mener at Israel skal vende tilbake til grensene før 1967. Oslo avtalene har delt områder inn i arabiske og jødiske soner.

Hos profeten Esekiel i Bibelen, blir dette fjellet omtalt for Israels fjell. Mange mener at Israel okkuperer disse områdene! Judea og Samaria har mye politisk støy, men grunnen er at Betel er stedet hvor Jakob fikk løfte om landet Israel.

Det var ingen harmoni og fred i hjemmet til Isak og Rebekka. Jakob måtte rømme. Hatet fra broren ble farlig, og Jakob måtte reise fra sitt barndomshjem i Beersheba. På veg til sin onkel i Mesopotamia, i Iran, kom Jakob til Betel. Trøtt av reisen la han seg ned i gresset. Det var her Gud talte til Jakob. Han så en stige som var reist mot himmelen og Guds engler gikk opp og ned i den. 

«Og se, Herren stod over den og sa: Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger, vil jeg gi deg og din ætt. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går, og jeg vil føre deg tilbake til dette landet. For jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg.» 1Mos 28,13.

Da Jakob våknet tok han steinen han hadde hatt til pute, reiste den opp til et minne for det Gud hadde talt til han. Han helte olje over steinen, og kalte stedet for Betel. Jakob sa: «Her er sannelig Guds hus, her er himmelens port.» 1Mos 28,17.

Jakob reiste videre til sin onkel, Laban, og det ble stiftet både hjem og familie. Etter mange år kallet Gud på Jakob og bad han reise tilbake til Israel og Betel. «Gjør deg i stand, dra opp til Betel og bli der. Bygg der et alter for Gud.» 1Mos 35,1.

Det er i Betel at Jakob får et nytt navn. Han skulle kalles med navnet Israel. Midt i Vestbredden finner vi Betel. Her ble det gitt løfter som ingen kan rokkes ved: 

Gud sa også til ham: Jeg er Gud Den Allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger skal utgå av dine lender.

Og det land som jeg gav til Abraham og til Isak, til deg vil jeg gi det, og til din slekt etter deg vil jeg gi landet.» 1 Mos 23,11.