Den offisielle logoen til Israel 70 år.

Av Kurt Urhaug

Staten Israel ble gjenopprettet den 14.mai 1948. Etter den jødiske kalender feires dette i Israel 19.april. Har dette noen betydning for en kristen og en bibelleser? Jesus sa at vi skulle se og lære av fikentreet. «Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær.» Mt 24,32.

 Med Israel er det mye politikk, status for Jerusalem, landegrenser og rettigheter. Israel blir svært ofte i media fremstilt som årsaken til konflikt og urettferdighet i regionen. Det brukes mange politiske ord og utrykk for at Israel gjør feil. Det undergraves og manipuleres Israels historiske og juridiske rettigheter. Det er ikke underlig at salmisten ber: «Herre, fri meg fra en løgnaktig leppe, fra en falsk tunge! Lenge nok har min sjel bodd hos dem som hater fred.» Sal 120.

Profeten sier det på samme måten: «Fordi, ja, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke dere fra alle kanter, så dere kan bli andre folks eiendom, og fordi dere er kommet på tunger og lepper og i ondt rykte blant folk.» Esek 36,3.

Israel er mye mer enn bare politikk. Israel handler om at Gud er trofast. Løftene som er gitt dette folket og landet, blir nå iverksatt av Israels Gud. Israel gjør bibelen levende og aktuell. Vi er en generasjon i dag som ser alle de tegn for Jesu gjenkomst. Det er tegnet i naturen, nasjonene, Guds menighet og Israel. Det hadde ikke vært noe Israel eller noe jødisk folk om ikke Guds Ord og profetiene hadde sagt noe annet. Israel lever fordi Gud er trofast! «Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.» Sal 121,4.

Når Israel og profetiene blir så levende og synlig for alle, så er det mange som prøver å stoppe Guds planer. Det gjøres mange politiske vedtak som ønsker å ta bort jødene sin tilhørighet til Judea og Samaria. Lignende tiltak er gjort tidligere i historien. Den vonde gjør alt han kan for å hindre folkets kong, Jesus Messias, sitt komme til Oljeberget. På samme måten som vi nå ser jødene samles i landet og bosetter seg på Israels fjell,- slik vil også deres konge komme! «Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham. Og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.» Åp 1,7.

14.mai 1948 ble Israel gjenopprettet! Få hadde trodd at dette var mulig. «Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på én dag, eller blir et folk født på én gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner.» Jes 66,8.

Det er Guds verk at folket samles i fedrenes land. I våre øyne er det lenge siden løftene ble gitt til Abraham, Isak og Jakob, og mange ting er blitt endret siden den gangen. Men Israels Gud er trofast.

«Og jeg vil føre mange mennesker opp på dere, hele Israels hus. I byene skal det igjen bo folk, og ruinene skal bygges opp igjen.» Esek 36,10.

Alle tall i Bibelen har en betydning. Det skal vi også ligge merke til når det gjelder Israel 70 år. Alle de gangene vi møter tallet 70 i Bibelen, har det noe med måten Gud organiserer på! Det markeres ikke bare et rundt tall for staten Israel, men det strekes under at det er Guds som har iverksett både landet, byen Jerusalem og folket! Dette skjer ikke i en avkrok i verden, men midt på jorden!

Når tegnene for kongens komme til Jerusalem er så tydelige, er bortrykkelsen for Guds menighet enda nærmere! «Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be.» 1. Pet 1,7