Av Per Tvedten

«Kom til han, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud» 1 Pet. 2.4

 JESUS – dyrebar for Gud                                               

Vi har alle ting i våre liv, som oppleves som både dyrebare og verdifulle. Det kan være alt fra bilen, båten, eller hytta vår, - til de langt viktigere ting som familie, helse, fred og frihet! Hva vi opplever som dyrebart, kan nok variere hos oss mennesker,- men åssen er det hos Gud? Hva er verdifullt for han?

Bibelen sier noe veldig tydelig om det? Jesus, er «dyrebar for Gud», står det her. Når frelsen skulle ordnes, når verdenshistoriens dyreste kjøp skulle skje, synden skulle få sin endelige dom, og bruden kjøpes fri, da er det altså bare hans egen sønn, som har verdi nok. Som har det Gud spør etter. «For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod som blodet av et feilfritt og lyteløst lam» 1 Pet. 1.18-19 «Kristi dyrebare blod» Ja, sånn var det for Gud. Det mest dyrebare han hadde, var han villig til å ofre, for å vinne deg livet!               

Også denne påsken møtes vi av et fantastisk budskap. Gud selv tar initiativet. Gud selv åpner frelsesveien. Ja, Gud selv, gjennomfører sitt verk, det som han fra evighet av har planlagt og forberedt . «Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv» leser vi i 2 Kor 5.19. Far leier sin sønn til Golgata. Det eneste offer som har gyldighet og holdbarhet for Han, er altså Sønnen! Og hva er det egentlig som skjer der i Jerusalem denne dagen? Rosenius skriver noe fint om det i en sang:

Når blodet da virket så kraftig HOS GUD,
at han lot seg evig forsone,
og derfor alene vil ta deg til brud,
og gi deg den himmelske krone.
Så la du deg dermed og nøye.

Blodet virket på Guds hjerte. Hans hellighet er tilfredstillt. De 10 bud er oppfylt. Og alt hva han krever, har han nå i sin sønn. Det er ikke rart, at en kristen er blitt glad i Jesus. Han er jo blitt hele min redning, og alt jeg har å satse min evighet på. Joda, Jesus – dyrebar for Gud!

DU – dyrebar for Gud.
Det er òg en fantastisk sannhet. Grunnen til at Gud fører sin sønn i trengsel, fattigdom, Gudsforlatthet og død, er Deg! Gud elsker!

Den han skapte, og som han tapte i syndefallet, sluttet han ikke å elske. Nei, med en evig kjærlighet elsket han. Og når blodet renner fra Jesu sår langfredag, åpner han veien hjem igjen – For Deg! Jesus kom ikke for å gjøre dårlige mennesker bedre, han kom for å gjøre døde mennesker levende! Evangeliet er ikke gode råd om hva du skal gjøre. Det er gode nyheter om hva som alt er gjort. Du er dyrebar. Du er elsket. Og ingen viser det tydeligere enn Jesus.

Så i dag vil jeg gjerne si deg: Var blodet nok for Gud, ja så bør det og være nok for deg. Du skal få takke. Gjøre som bibelordet vårt sier: Komme til han, legge ditt liv, din synd, ja alt ditt ned for han. I forvissning om at han alt har båret det, dømt det, og fjernet det, for at du aldri mer skal møte det igjen. Dyrebar for Gud..  for en ufattelig kjærlighet!

Per Tveten.