Det kan være på sin plass å trekke fram frelsesarme-general William Booths sin uttalelse i et intervju ved hundre årskiftet 1800-1900, sagt i et intervju i forbindelse med dette århundreskiftet. Mye av dette ser vi dessverre oppfyllelsen av.

Om dette har Nils-Petter Enstad i ettertid kommentert følgende: «

William Booth ble rett før århundreskiftet oppsøkt av en amerikansk journalist som på vegne av sin avis skulle spørre en rekke kjente personer hva de mente var den største faren som truet det nye århundre. Generalen svarte:

«Den største fare anser jeg å være at i de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud, himmel uten helvete».

 Dette har så Arne Borgersen i Bønnetjenesten for Norge tatt tak i og kommentert de enkelte ledd:

 «Religion uten Den Hellige Ånd
kjennetegnes av at man spør mer etter menneskelige løsninger p åhvordan komme ut av stagnasjon, enn etter Den Hellige Ånd. Tekniske løsninger med diverse lederkurs i sentrum er typisk for denne retningen. Selv om lederkurs er bra i seg selv, blir det et blindspor dersom dette sees påsom selve løsningen på problemene våre.

 Kristendom uten Kristus
sees i New Age. Der snakkes det om lysopplevelser, gjenfødelse og Kristusbevissthet uten at Jesus som stedfortreder og forsoner er med. Mange lar seg fange av dette tankesystemet. Og det er antagelig her Antikrist dukker opp?

Tilgivelse uten bekjennelse
er jo som kjent en del av de såkalte nådeforkynnelsen. Man trenger ikke bekjenne synd da den ikke lenger finnes og er gjort opp en gang for alle. Dette er vranglære som fører til hovmod og mye innestengt dårlig samvittighet.

Frelse uten bekjennelse
Navnet Jesus vekker fremdeles forargelse. Det er blitt vanlig å si at man er kristen og har en tro, men den innbefatter ikke Jesus Kristus. Man vil ikke vedkjenne seg og bekjenne dette navnet. I følge Rom.10,10 kan man ikke bli frelst uten åbekjenne.

Politikk uten Gud
Norsk politikk er ikke spesiell sett i et globalt perspektiv. Gud settes uten for der materialismen eller andre religioner får overtak. Det blir synlig gjennom tankegangen som styrer lovgivningen.

Himmel uten helvete
Helvete benektes hårdnakket, også blant bekjennende kristne. Isteden for å behandle dette emnet slik Bibelen gjør, kutter man det bort fordi det vekker forargelse. Man ser bakover til Hallesby og andre og argumenterer med at ordet har fått feil innhold.