av Kurt Urhaug

Landet vårt er nå kledd i en grønn fargedrakt. Langs fjord og fjell ser vi områder med skogkledde lier. Gress og marker er kledd i den grønne friske fargen. Det er ikke bare menneske som gleder seg over den sommerlige tiden, men også dyr og fugler. Grønnfargen forteller mye om livet og det friske og sunne.

Denne fargen gir øyet ro og oppleves som hvile og er avstressende. Det er ikke for ingen ting at David sier: «Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til hvilens vann.»Sal 23,2.

Fargen grønn i bibelen forteller om en kilde som er ren og sunn. Og i flere anledninger blir dette omtalt som det friske og selve livet. «Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt.» Jer 17,7-8.

Vann er utrykk for livet. Der det ikke er vann, blir det tørke, ørken og død. Kroppen vår gir signaler når den mangler vatn. På samme måten er det med de sjelelige signaler. Det sjelelige søker det som kan gi hvile, ro og harmoni. Det åndelige i livet vårt ser etter noe som kan tilfredsstille vår søken og gi liv, frukt og vokster. Bibelen forteller at dette finner vi ved å stole på Herren. Under alle omstendigheter er de grønne enger, hvilens vann, røter som finner grobunn og feste, utad blir dette grønt og frodig, sunnhet og friskhet. Livet med Jesus har i overflod noe for det åndelige, sjelelige, timelige og det legemlige. Det er ikke noe som gir utrykk for at kristenlivet er tørt, kjedelig, gult eller grått, men grønt og friskt.

Et fint smykke

Av edelstener finner vi en grønn smaragd.«Og på den skal du sette fire rader med innfattede stener. I én rad skal det være en karneol, en topas og en smaragd, det er den første raden.»2Mos 28,17. Det var mange edelstener på yppersteprestens brøstduk, men på den første rekken var det en grønn smaragd. Det forteller noe om hva prestens oppgave er og hva han formidler. Det ble glede i båten til Noah når duen kom med et friskt oljeblad i nebbet. Det samme ser vi med kvinnen ved Sykarbrønnen som etter et møte med Jesus, gikk inn i byen og fikk alle innbyggerne i bevegelse. Det kom en kvinne med et friskt og godt vitnesbyrd om Jesus. Både duen og kvinnen i Samaria forteller om vår tjeneste og vårt vitnesbyrd. Det skal være det ferske og friske vitnesbyrdet. Hvor var det kvinnen fra Samaria kom fra? Hun kom fra kilden! Livet med Jesus er vårt smykke!

En grønn oase i Midtøsten

Blant alle ørkenområder i Midtøsten, finner vi en hage. Den heter Israel. I Galilea er det en kilde som gir vann til de nordlige deler av landet, men også øst, vest og sør. Ørkenen må gi tapt for stadig nye områder med frukt og grønsaker, trær og skog og mark. Profetordet skildrer dagens Israel. «Ørkenen og det øde land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som en lilje.

Den skal blomstre og juble, ja, juble og synge med fryd. For kilder bryter fram i ørkenen, og bekker i ødemarken. Det glødende sandhavet skal bli til en sjø, det tørste land til vannrike kilder.» Jes 35.

Israel har å gjøre med en kilde. Denne kilde er løftene fra Israels Gud. Herren vil også gjøre livet og hverdagen din til det grønne og frodige landet. Det er viktig at du er ved kilden, den rette og sanne!

«Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter.»Jes 58,11.