Den har fått mye omtale i norske medier. Politiske ledere har i sterke ordlag kritisert den nye loven i Israel.

Det ble en lang debatt da en vedtok loven i Knesset 19.juli. Det er en lov som styrker og synliggjør det jødiske folkets hjemland, - Israel. Det er ikke noe nytt i de 11 punkter. Tekstene finner vi igjen i tidligere internasjonale vedtekter, - og Bibelen!

Det første punktet forteller at staten Israel er det jødiske folks historiske hjemland. Dette er ikke noe nytt.

Det jødiske folket har i nærmere 2000 år vært spredt blant alle folkeslag og nasjoner. I 1917 ble det gitt flere signaler med internasjonal støtte for et nasjonalt hjemland for jødene. Dette var for å gjenskape en jødisk stat i Palestina. Den 2.nov 2017 ble det gitt en erklæring som ble oppkalt etter ham som skrev den, Arthur Balfour. «Hans majestets regjering ser med velvilje på etableringen i Palestina av et nasjonalhjem for det jødiske folket, og vil gjøre sitt ytterste for å lette oppnåelsen av dette målet.»

Palestina navnet ble brukt om regionen og var ikke et avgrenset område. Men det skjer endringer etter at engelskmennene frigjør regionen for tyrkisk okkupasjon. Balfour-erkleringen blir løftet opp på høyeste nivå som internasjonal lov under fredskonferansen i Paris  (1919) og i Folkeforbundet. Det er her Folkeforbundet blir opprettet, og tekstene blir tatt med inn i forbundets pakt. Dette er med støtte fra USA og den amerikanske presidenten, Woodrow Wilson.

Det samme skjer på nytt under San Remo vedtaket fra 1920. Balfour erklæringen blir da en bindende internasjonal forpliktelse, og en eiendomsrett til Palestina ble i praksis gitt til det jødiske folket. Det er tunge politiske og juridiske vedtak som knytter jødene til deres gamle fedreland.

Dagens FN og delingsplanen som ble lagt frem for opprettelsen av staten Israel i mai 1948, er ikke etter tidligere skrevene avtaler. Israel ble mye mindre enn det som det ble skrevet og gitt løfte på. Det er ingen som nevner dette i dag. Men når Israel skriver en lov for å ivareta sitt land og folk, blir det mange protester. Israel har opplevd det før, og salmisten skriver: «Herre, fri meg fra en løgnaktig leppe, fra en falsk tunge!»Sal 120,2.

 Abraham står på et av fjellene i Samaria og ser over landet han er kommet til. Herren sier:

«Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elv, floden Frat...» 1.Mos 15,18.