Av Eivind Flå

Matt 2,6: «Du Betlehem i Juda land er slett ikke den ringeste blant fyrstene i Juda. For fra deg skal gå ut en høvding som skal være hyrde for mitt folk Israel.»

Betlehem lå langs patriarkenes vei. Det var i dette området Abraham, Isak og Jakob levde sine liv. Det var i Efrat, eller Betlehem, at Jakob begravde sin hustru, Rakel (1 Mos 35,19). Denne gamle handelsveien snirklet seg langs fjellkjeden som går sørover fra Sikem mot Betel, Jerusalem, Hebron og Bersheva. Veien gikk i det området som i dag blir kalt Vestbredden, men som i Bibelen blir omtalt som Judea og Samaria. Dette er de bibelske kjerneområder og Israels hjerte.

«Israels fjell»

I Esek 36 knytter Herren herlige løfter til disse «Israels fjell», der Patriarkenes vei gikk. Esek 36,1: «Hør Herrens ord, dere Israels fjell!» Esek 36,8: «Dere, Israels fjell, dere skal strekke ut deres greiner og bære frukt for mitt folk Israel. For det skal snart komme.» Esek 36,24: «Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land.» Esek 36,28: «Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.»

Omkring 90 % av stedsnavnene i Bibelen er å finne på Israels fjell. Det var her Gud ga Abraham og hans etterkommere løfte om Israels land. I Sikem, i Mores terebintelund, åpenbarte Herren seg for Abraham, og sa: «Din ætt vil jeg gi dette landet» (1 Mos 12,6-7). Det var disse områdene Josva og Israels folk inntok etter utgangen av Egypt og 40 års ørkenvandring. Og det var her Herrens utvalgte folk levde sitt liv.

Han som fra begynnelsen forkynner enden

En dag skal alle Bibelens profetier om «Israels fjell» oppfylles til punkt og prikke. Alt Herrens ord er sant. I Josva 21,45 sies det: «Ikke ett ord slo feil av alle de gode ordene Herren hadde talt til Israels hus, det ble oppfylt alt sammen.» Og likesom Herren har oppfylt sitt ord i fortiden, så skal han også oppfylle sitt ord i fremtiden. Gud er på tronen. Han er historiens Gud. Og i Bibelen – Guds åpenbaring – har han profetisk gitt oss verdenshistorien på forskudd. I Jes 46,9-10 sier Herren: «Kom i hu de første ting, fra evighet! Jeg er Gud, og ingen annen. Jeg er Gud, og det er ingen som jeg, jeg som fra begynnelsen forkynner enden, og fra eldgamle tider det som ikke er skjedd. Det er jeg som sier: Mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt det jeg vil, det gjør jeg.»

Han som alle tiders floker løse kan

Det er bemerkelsesverdig hvordan Herrens løfter og verdens planer kolliderer, i det som ofte betraktes som den vanskeligste floke i verden: Midtøsten-konflikten. Verdens politikere gjør store anstrengelser for å løse krisen. Men i stor grad ser diplomatiet ut til å være på kollisjonskurs med Bibelens løfter. Det blir nok derfor ingen sann fred i Midtøsten før Fredsfyrsten kommer. Men når Jesus kommer, da blir det som vi synger: «Se han kommer, han som alle tiders floker løse kan, fredens morgen uten skyer bryter inn.»

Vår historie ender ikke med et ragnarokk, men med hva vi leser i Åp 19,11.16 «Jeg så himmelen åpnet – og se: En hvit hest. Og han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet … På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.»

Israels tilbakekomst til «Israels fjell» er i lys av disse ord ikke bare en velsignelse for Israel, men en velsignelse for alle folkeslag. Israels og verdens frelser kommer tilbake til Israels land, for å opprette et fredsrike som skal være gjeldende for hele jorden og for kommende tider.

Han som kom, og som kommer igjen

Betlehem var menneskelig sett en fattig og ringe by. Den befinner seg ca. 10 km sør for Jerusalem. Navnet betyr «Brødhuset». Rut kom fra Moab. Da hennes mann døde, kom hun med sin svigermor, Noomi, tilbake til hennes hjemby, Betlehem. Samuel kom til denne byen med et budskap til Ruts sønn, Isai. Han salvet hans yngste sønn, David, til å etterfølge Saul som konge.

I Mika 5,1 profeteres det at i denne by skal han som er Livets brød, Messias, bli født. Davids sønn skulle komme fra Davids by. «Du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager.»

Betlehem er stedet hvor evigheten kom inn i tiden. Her ble det store mysterium oppfylt. I Nasaret kom engelen Gabriel til Maria med budskapet: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn» (Luk 1,35). Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss (Joh 1,14). Vår Frelser ble så født i Betlehem som et lite barn, for å bli gitt som sønn på Golgata. I Joh 7,42 står det: «Har ikke Skriften sagt at Messias kommer av Davids ætt og fra Betlehem, byen hvor David var?»

Da Jesus kom, for drøyt 2000 år siden, kom han som en forkastet og fornedret konge. Han bar en tornekrone, og led døden som vår stedfortreder på forbannelsens tre. Men når han kommer igjen, da kommer han i makt og prakt og majestet. Bibelens løfter, som ble profetert langs patriarkenes vei, skal så for evig virkeliggjøres på en ny himmel og en ny jord. Og den nye sangen skal for evig lyde: «Verdig er Lammet, som ble slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse!» (Åp 5,12)