Av Håkon C. Hartvedt

Med denne sangen av Fanny Crosby ønsker vi alle våre lesere et velsignet nytt år. Han som var med oss i 2018 vil også være med oss videre inn i det nye året. 

Hele veien går han med meg.
Å, hva kan jeg ønske mer?
Kan jeg tvile på hans godhet
når hans ledelse jeg ser?
Himmelsk fred og salig trygghet
i min Jesus har min sjel.
For jeg vet, hva enn meg møter,
Jesus gjør dog allting vel.

Hele veien går han med meg,
er min hjelp i all min nød.
Gir meg nåde når jeg prøves,
styrker meg med livets brød.
Skulle enn mitt hjerte tørste,
veien bli meg tung og lang,
gledeskilder skal fra klippen
springe frem så mangen gang.

Hele veien går han med meg.
Kjærlighet så stor og rik!
Og til sist en evig hvile
gir han meg i himmerik.
Når jeg der skal fri, forklaret
kaste meg for tronen ned,
skal det fryde meg å minnes:
Hele veien gikk han med!

Fanny Crosby