Israel har lagt bak seg et jubileums år. Det er 70 år siden staten Israel ble opprettet på nytt i fedrenes land. På mange måter og blant mange er dette blir markert, - både i Israel og i vårt eget land. I fjor sommer ble det også markert under Evangelistens Bibelkonferanse på Framnes.

En av årsakene til at mange turister har reist til Israel i 2018, kan være dette jubileumsåret. I slutten av året kom turist nummer fire millioner til Israel i 2018. Jerusalem Post skriver at aldri tidligere har så mange turister besøkt landet i løpet av ett år. De siste årene har Israel hatt stor økning av turismen. I 2017 var det for første gang over tre millioner som besøkte landet.

Turisten nummer fire millioner ble tatt i mot av Israels turistminister Yariv Levin på Ben Gurion-flyplassen. Den store markeringen forteller at Israel er svært takknemlig for hver enkelt turist som besøker landet. Hver 36 turist gir en ny arbeidsplass og bidrar med over 50 milliarder kroner til den israelske økonomien. Dette er store og gode velsignelser for landet. De gode ringvirkningene merkes også godt i de palestinsk arabiske landene. Betlehem gleder seg over gode besøkstall og overnattinger på sine hoteller.

Israel er en attraktiv turistdestinasjon. Landet har det meste å tilby innenfor de forskjellige interessegrupper blant turistene. Er det badestrender, historie, naturen eller klima. I januar måned kan en stå på ski på Hermon fjellet og avslutte dagen med et bad i Dødehavet.

Det er Israels hovedstad, Jerusalem, som er det store turistattraksjonen. Byen er elsket og omstridt. Gjennom de 3000 årene har Jerusalem blitt mange ganger revet ned og bygd opp igjen. Det viktigste med byen er at den er Guds frelseshistoriske midtpunkt. Du kan følge Jesu fotspor og være i Getsemanehagen eller stå i Antoniaborgen. Det er ikke bare USA og andre nasjoner som har valgt å legge sin ambassade til Jerusalem, men Gud selv har valgt ut Jerusalem. «For Herren har utkåret Sion, han ville ha det til bolig: Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.» Salme 132.

Alle de fire millioner turister til Israel i 2018 har opplevd Guds profetier og Bibelens løfter i oppfyllelse. De har vært i møte med det jødiske folket. De har opplevd byene og omgivelsene. Det er underlig å stå midt i Jerusalem og se det profeten forteller: «Enda en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torgene i Jerusalem, hver med sin stav i hånden for sin høye alders skyld. Og torgene i byen skal være fulle av gutter og jenter, som leker på torgene.» Sak 8,5.

Israel er et vitnesbyrd om at Guds løfter er aktuelle og at Bibelen lever.