Willy M. Nilsen

Alt er overgitt til meg av min Far. Og ingen kjenner Sønnen uten Faderen, heller ikke noen kjenner Faderen uten Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for. (Matt. 11,27)

Dette er et vers i Bibelen som kanskje er lite kjent. Ofte siterer man vers 28, hvor Jesus innbyr de som sliter og strever med tunge byrder, å komme til ham. Ja, det er en stor og viktig sannhet, som mange har funnet hjelp og trøst i.

Men hva med det som Jesus sier i det 27. vers? I dette verset får vi en viktig opplysning om Sønnen og Faderen som har avgjørende betydning for oss.

Alt er overgitt til Sønnen av Faderen. Det er slik apostelen Paulus skriver om Kristus: «Han holdt det ikke for er røvet bytte å være Gud lik.»(Fil . 2,6b) 

Jesus har ikke ranet til seg Guds verdighet. Han er Guds Sønn fra evighet, og han er sant menneske født av jomfru Maria.

Etter sin død og oppstandelse, sa han til sine 11 apostler: «Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden.» (Matt. 28,18) Det betyr at det er Jesus som regjerer og som skal komme igjen som kongenes konge og herrenes herre. (Åp. 19,16)

Dette budskapet er både viktig og nyttig å høre og ta imot. Så kan man spørre: Hva betyr det at alt er overgitt til Sønnen? Svaret på det har vi i det evangelisten Johannes skriver i prologen (innledningen) til sitt evangelium. Der leser vi: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.»(Joh. 1,1-3)

Ordet er Jesus. Ved ham og til ham er alt blitt skapt og alle ting står ved han. Når Bibelen bruker begrepet «begynnelsen» så er det ikke en tidsbeskrivelse, men personbeskrivelse.

Det går langt over vår forstand, men vi skal få tro det. Den Hellige Ånd opplyser det for oss. Alt er blitt til ved ham. Det betyr alt og alle. Himmelen og jorden, stjernene, solen og månen, alt er blitt til ved ham. Og det største av alt, mennesket skapt i Guds bilde. (1. Mos.1,26-27)

 -2-
Kong David skriver i Sal. 8,4-5: «Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen og stjernene som du har satt der - hva er da et menneske at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham!»

I undring og forundring bryter han ut i en lovsang til Gud, når han ser alt det skapte, og det lille menneske stå i alt dette mektige. Ja, vi kan bli overveldet av det mektige Guds skaperverk.

Et lite barn står og ser opp mot himmelens stjernehær, og spør: «Er jeg med i alt dette?» Svaret du får fra din store Far er: «Ja, vennen min, du er den største delen av mitt skaperverk.»

At alt er overgitt til Sønnen av Faderen, det betyr at du er overgitt til Jesus. Jesus sier: «Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Og jeg skal oppreise ham på den siste dag.»(Joh. 6,44)

Det Jesus sa, er at han og Faderen er den guddommelige enhet. Bare han kunne si at den som tror på Ham, har evig liv. Derfor kan han si: «Jeg og Faderen er ett.» (Joh. 10,30)

Jesus fullførte frelsesverket på korset som Guds offerlam, og strøk bort skyldbrevet som gikk oss i mot. (Kol. 2,14) Og han stod opp fra de døde den tredje dag. Seieren er vunnet over syndens og djevelens makt. I kraft av Jesu seier har vi evig liv som tror på ham.

Dette er det store evangeliet vi får ta imot. Du som leser dette får ta imot Jesus, din Frelser.