I den nordlige delen av Israel er Hermon-fjellet dekket av snø. Januar måneden er uker med ski og stor vinterlig aktivitet. Dette gir gode inntekter til de som drifter skisenteret, og gode opplevelser for dem som liker ski og snø. Men snøen på Hermon fjellet gir også vann til innbyggerne i Israel.

Mye snø på Hermonfjellet, gir stor aktivitet i Jordan elven og øker vannstanden i Genesaretsjøen i Galilea. Rundt en 60-80 prosent av den årlige nedbøren i den nordlige delen av Israel er alt kommet!

Hermonfjellet gir vann til resten av landet Israel. Dette gjøres på forskjellige måter gjennom hele året. Fra februar begynner temperaturen å bli høyere, og snøen smelter. Svært mye av dette vannet renner inn i Israel, og dette samles opp i Genesaretsjøen! Dette har stor betydning for vannforsyningen i landet. Det pumpes store mengder av vann som fordeles til mange steder rundt om i Israel. Alt liv trenger vann, og Genesaretsjøen er til stor velsignelse!  Men vannet kommer fra Hermon-fjellet. Største delen av vannet i Jordan kommer fra snøsmeltingen på Hermon. På de høyeste toppene på Hermon, kan det være snø gjennom hele året.

Dugg
Om sommeren er det i hovedsak dugg som gjør sin gjerning. Det er store høydeforskjeller i Galilea og på Hermon. Om sommeren gir dette store forskjeller på temperaturer. Dette gir dugg som bevarer vegetasjonen i den lange tørre årstiden,- både nord og i sør i Israel.

Det merkes godt når regnet og vinden kommer eller når snøen laver ned på Hermon fjellet. Men dugget kommer stille og ubemerket. Men gjør den same virkning til Jordanelven og Genesaretsjøen!

Det er interessant å legge merke til den omtale Bibelen gir Hermon. Salme 133,3.

«Det er som Hermon-dugg, som flyter ned på Sions berg. For der har Herren satt velsignelsen, liv til evig tid.» Salmistens tar frem prestens oppgave og sammenligner det med dugg fra Hermon. Det gir liv og vekst, grønt og frodig vegetasjon. Dette er ikke noe begrenset til Galilea, men også til Negev ørkenen i sør.  «Det skal komme vann til mine røtter, og nattens dugg skal falle på mine grener.» Job 29,19.

Det som skjer lokalt i Israel, og den betydning Hermon fjellet har for hele landet, er et eksempel på den betydning Israel har for alle mennesker, nasjoner og kontinent. Israel er en velsignelse for hele verden. «Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.»1Mos 12,3.