Samaria ligger i den nordlige delen av Israel. Området har en lang og begivenhetsrik historie. Stedene blir omtalt som de okkuperte eller Vestbredden. Dette er fabrikkerte ord som brukes mot Israel og den tilhørighet de har til hele Judea og Samaria. 

Da staten Israel ble opprettet på nytt, gikk det ikke mange minutter før Israel ble angrepet fra alle kanter. Araberne håpet de kunne knuse og ødelegge den ferske staten. Israel hadde ikke noe regulær armé eller våpen til å møte flere arabiske hærer, men nok til å holde fienden i sjakk.

Jordan inntar Judea og Samaria. Rundt 8000 jøder blir bortvist fra Jerusalem, og araberne flytter inn i deres hjem. Jordan administrerer områdene fra 1948 og frem til 1967. I 1952 blir det annektert, men det er bare Pakistan og England som anerkjenner dette og aldri av noen internasjonal lov.

Da Hussain og Jordan går til krig mot Israel i 1967, blir disse områder tapt. I offentlige dokumenter blir dette området omtalt som «omstridt» og er aldri eiet av noe arabere eller palestinere. Araberne sa nei til å forhandle med Israel, de sa nei til å anerkjenne Israel og nei til fred.

Israel blir da pålagt å administrere  Judea og Samaria. I praksis blir det at Israel gjennoppbygger området. Det var stor arbeidsløshet og lite med skole og undervisning. Uten noe offentlige midler fra utlandet gjør Israelerne Samaria og Judea om til et tjenlig og beboelig område. Arbeidsløse arabere får jobb med å forbedre elektrisitet og vann. Det plantes og det dyrkes. Det bygges skoler og alle barn får undervisning. I tillegg blir det også sykehus og universiteter.

Det var ikke alle arabere som fulgte de arabiske ledere sin anmodning om å flykte fra Israel i 1948, men ble boende i landet. Av israelske myndigheter fikk de sivile og nasjonale rettigheter,- som alle andre borgere i landet. Noe av det mest kjente i dag fra Samaria, er Soda Streamer. Dette er arbeidsplassen til arabere og jøder som lager kullsyren til brusmaskiner. På nytt blir det gjort vann til vin i Israel. Nå er det Pepsi som har tatt det Israelske produktet videre.

Oslo avtalen avslører hvordan araberne og Israelerne administrerer hver sine områder. Fra Samaria og Judea er det fortsatt etterspørsel etter frukt og grønnsaker.

Vi lar profetordet fortelle hva som skjer: «I kommende dager skal Jakob skyte røtter, Israel blomstre og få skudd, og de skal fylle jorderike med frukt.» Jes 27,6.