Av Ivar Gjerdi

 «Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling? Men uten ham som er Far for dere, faller ikke én av dem til jorden. Ja, hvert hår dere har på hodet, er telt. Frykt derfor ikke! Dere er mer verd enn mange spurver.» Matt. 10,28-31.

Vi er verdifulle for Gud. Ja, vi er dyrebare i Guds øyne, og han kjenner oss til bunns. Han tenker helt annerledes og har en annen verdimålestokk enn oss.

Vi tenker ofte: «Jeg er bare…», men Jesus sier: «Dere er mer enn ....».

Guds hjerte banker for alle!
Vi leste ordene om frykt, og om ikke å være redde. Vi frykter ofte hverandre. Andre kan skade oss. Noen opplever også at venner vender ryggen til. Jesus har som ingen annen kjennskap til vilkårene for menneskers liv. Han har sagt at det venter oss trengsel. Det kommer en dag da vi skal stå til ansvar overfor Gud. Fengsel, tortur, sult, krig, forfølgelse og naturkatastrofer vil antagelig ikke opphøre så lenge jorden består. Likevel sier Jesus at vi ikke skal være redde for mennesker. De kan bare drepe legemet, men ikke sjelen. Vi skal derimot frykte Gud.

Menneskers makt er begrenset, og det er ingen grunn til å frykte. Men det er all grunn til å be Herren ransake oss så vi unngår selvbedraget og fortapelsen.

Frykten må ikke få det siste ordet, men bli overvunnet av Guds kjærlighet til oss. Troen på Jesus Kristus som Herre og Frelser må være den grunn vi bygger på. Martin Luther stiller gudsfrykt og gudstro sammen i forklaringen til budene. Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke handler og gjør mot hans vilje. Gud ønsker at vi skal leve hos ham i tro og tillit. Gud holder telling med alt og alle, ja, selv spurvene er innenfor hans omsorgsområde. Han kjenner endog antallet hår på våre hoder.

Slik er Gud. Vi har grunn til å kjenne oss verdifulle. Han vil så gjerne holde oss fast hos seg helt til vi er framme ved livets slutt her nede.

Enkelte har små tanker om seg selv og sitt eget trosliv. De synes ikke de får troslivet til å fungere som de ønsker. En kjenner på liten tro og svak tro. Til trøst for dem som strever med slike tanker, siterer jeg troshelten og misjonæren Hudson Taylor:

«Folk sier jeg har så stor tro, men det er ikke sant. Min tro er liten, men jeg eier troen på en stor Frelser!» 

Troen på en stor Jesus holder i tid og evighet!

Vår trygghet og styrke ligger i vår avhengighet av Gud!