Israel har nylig feiret Purimfesten.

Israel blir nå kledd i de fineste vår-farger. Det er grønt og frodig. Ørkenen blomstrer. Våren i Israel er en opplevelse. Solen gir varme og lys, og hele naturen i landet lever. Det er ikke bare naturen som er festkledd. Israel feiret nå i mars måned Purimfesten. Små og store tar på seg fargerike kleder, og noen vil ligne dronningen i det Persiske rike, og andre vil være kongen.

Den jødiske festen har sin bakgrunn i Esters bok i Bibelen.

Det bodde mange jøder i det Persiske rike og en jødisk jente blir valgt til dronning. En av rådgiverne til kongen, Haman, hater jødene. Årsaken er at Mordekai, onkel til dronning Ester, ikke ville bøye seg for ham. Haman får et stort sinne mot jødene, og det blir kastet lodd om hvilken dato jødene skulle utslettes i det Persiske rike. Loddet falt på den 13 adar. Det hebraiske ordet er Pur, og betyr å kaste lodd.

Dronningen arrangerer et gjestebud for både kongen og rådgiveren Haman. Her forteller Ester at det jødiske folket vil bli utslettet på grunn av kongens likegyldighet og Hamans planer. Det blir da sendt ut et nytt skriv der jødene har lov til å forsvare seg mot vondskapen. Jødene overlever dødsdommen, og det blir fest og glede. Profeten forklarer det slik: «Ingen av de våpen som blir smidd mot deg, skal ha framgang...» Jes 54,17.

I Esters bok leser vi at Purim skal feires én gang om året. Skildringene hendte for 2500 år siden, men blir tydelig markert hvert år. Det er festdager i landet. Folket samles i synagoger og i hjemmene, og det leses fra Esters bok. Det blir også gitt gaver til hverandre. «Derfor skulle de gjøre disse dagene til gjestebudsdager og gledesdager og sende gjestebudskost til hverandre og gaver til de fattige.» Est 9,22.

Lærdommer

Fortellingen om dronning Ester gir oss mange tanker til lærdommer. Den ene har med faste og bønn. «Gå av sted og få samlet alle jøder som finnes i Susan, og hold faste for min skyld, så dere verken eter eller drikker noe i tre døgn, natt eller dag!» Est 4,16.

Det er makt i de folede hender! Riker, konger og rådgivere må bøyes etter Guds planer.

Den andre lærdommen har å gjøre med at Israels Gud har kontroll. Gud hadde en jødisk dronning i det Persiske rike, en Josef i Egypt hos Farao, eller en Daniel hos Nebukanesar i Babel. På samme måte er det med deg! Det er ingen tilfeldighet at du