Av A. Helseth-Dyrseth

«Men fra den sjette time ble det mørkt over hele landet like til den niende time.» Matt 27,45.

 Endog over naturen senket det seg et dypt og uforlignelig mørke. – Hva var det som skjedde i disse mørke timer – de tre siste timer Guds Sønn hang på Golgata kors?

Bibelen svarer: «Kristus døde for våre synder etter skriftene.»1.Kor 15,3. I Det gamle testamente var det gjennom direkte utsagn så vel som gjennom forbilder forutsagt hvordan han skulle dø. Profetene talte tydelig om hva mennesker skulle påføre ham av lidelser. Men ikke bare det, - også hans sjelelige lidelser er beskrevet på mange steder i Det gamle testamente.

I de tre mørke timer utstod Kristus forsoningsdødens bitre lidelser – lidelser som vår begrensede forstand ikke kan fatte dybden av. Vi kan bare bøye oss i dyp og inderlig takknemlighet, idet vi lytter til hans rop: «Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt meg?»(Salme 22,1; Matt 27,46) «- alle dine brenninger og dine bølger går over meg.»(Salme 22, 42, 8) «Jeg er sunket ned i bunnløst dynn, hvor det intet fotfeste er; jeg er kommet i dype vann, og strømmen slår over meg. Jeg har ropt meg trett, min strupe brenner; mine øyne er borttæret, idet jeg venter på min Gud … det jeg ikke har røvet, skal jeg nå gi tilbake.»(Salme 69,2-5)

Det var i de mørke timer han var gjenstand for Guds dom, straff og vrede. «- straffen(som vi hadde fortjent) ble lagt på ham» (Jes 53,5).

Dommen har gått over oss.

Når skribenten av Hebreerbrevet nevner de forskjellige ting som de troende er kommet til, sier han blant annet:«Dere er kommet til … dommeren, som er alles Gud» (Heb 12,32-23).

Den troende har værtfor dommeren. Han stod for skranken i dommerens egen Sønn. Og:

Da dommen falt –

du ordnet alt.

Nettopp derfor er det sant om enhver som har mottatt Kristus ved tro: «- han har evig liv og kommer ikke til dom (Joh 5,24).

Disse ord bør du merke deg: «kommer –

IKKE TIL DOM.»

Hvor tindrende klart er ikke dette budskap! Ser du ikke gjennom disse ord hvor solid og grundig Gud har frelst deg i sin elskede Sønn.

I de mørke timer på korset smakte Kristus døden for alle, sier Heb 2,9. Han smakte døden som syndens lønn (Rom 6,23).

Frelsen i Kristus er således åpen og tilgjengelig for alle, også for deg. Og merk, ingen kan anklage Gud for å handle på rettferdighetens bekostning når han frelser og rettferdiggjør en synder av nåde. I og med Kristi død er rettferdigheten skjedd fyllest. Ved det blodfargede kors er alle anklagende makter avvæpnet og brakt til taushet.

Bibelen sier: Gud kan være rettferdig og gjøre den rettferdig som har troen på Jesus (Rom 3,26).

Han gikk inn i det sorteste mørke – for at vi skulle kunne gå inn i evig lys.

I sannhet –  bør vi alltid være viet Ham i takk og tilbedelse for hva Han gjennomgikk i Gudsforlatthetens mørke timer.