Det er 22 araberstater og 57 muslimske stater. De palestinske arabiske myndigheter sier om seg selv at de er både arabiske og muslimsk stater. De har flere ganger søkt om å gå fra å være en observatør i FN til fult medlemskap. Men araberne anerkjenner ikke Israel som en jødisk stat.

I forhold til de arabiske land, utgjør Israel mindre enn 0,2 prosent. Både i forkant og etterkant av igjenopprettelsen av Israel i 1948 ble det to flykningestrømmer fra arabiske land til Israel. Det er underlig at rundt èn million jøder på flukt har fått så liten omtale i den offentlige debatt. Mange av de jøder som ikke lenger fikk oppholdstillatelse fikk kort frist på seg til å forlate sine hjem. Det kunne bare være 24 eller 48 timer. Eiendom og bankkonti ble konfiskert av de arabiske myndighetene.

Alle kan se at det er noe som ikke stemmer.

På 1800 tallet begynte jødene å vende tilbake til Israel. Det var store ubebodde områder med sumper og myrer. Malariamyggen var den farligste fienden. Jødene bygget veier, dyrket marker, korn, frukt og grønsaker, kloakk, elektrisitet, skoler og fabrikker rundt om i hele Israel. Uten statelige midler og bistand ble landet bygget og reist på nytt. Araberne som bodde i område fikk nå en ny og innholdsrik hverdag,- de fikk et arbeid! De fikk lønn til å bygge seg et hjem.

Opprettelsen av en arabisk stat er både kunstig og konstruert. Lederskapet var importert fra Tunis og Egypt, og de var ikke entreprenører og byggmestere. I stedet for sag og hammer rundt livet, bar de våpen. De kom ikke med gravemaskin og lastebil for å bygge et land, men med pansrede kjøretøy. Bilene de kjørte var ikke lastet med verktøy og byggematerialer, men med kanoner og løgner mot sine Israelske naboer. De mobiliserte ikke folket sitt til å bygge et land, men utøvde vold og terror med løfte om seier over jødene. I tillegg fikk de store pengesummer og internasjonal hjelp til å bruke våpen i stedet for verktøy. Alle er undrende til hvorfor ikke de arabiske oljepengene ble brukt til industri og skole i den nye staten, men bare opptatt med,- som alle andre, den israelske sikkerhets-rutiner Israel har i Judea og Samaria. Hadde det ikke vært arabisk terror, hadde det heller ikke blitt noe sjekkposter for å trygge Israelske borgere.

«Herre, fri meg fra en løgnaktig leppe, fra en falsk tunge! Hva skal han gi deg, og hva mer vil han gi deg, du falske tunge?» Sal 120,2.