Av Ivar Gjerdi

Vi blir stadig minnet om hvor viktig det er å bygge husene på en trygg og sikker grunn, ut fra godkjente regler og prinsipper. Det ser vi ikke minst når stormene raser langs kysten, eller når et jordskjelv rammer utsatte steder i verden.

I min lille sitatbok, «Livets lille instruksjonsbok», står det: «Hvis du ikke står for noe, kommer du til å falle for hva som helst.» Og det vises til en internasjonal bibeloversettelse av Jesaja 7,9b, «Hvis du ikke står fast i troen, vil du ikke bli stående i det hele tatt.»

Det fikk meg til å tenke på siste del av Bergprekenen (Matt. 7) som handler om å være trygg på at også livet er bygd på en sikker grunnvoll. Det holder ikke med å vise til gode og mektige gjerninger den dagen stormvarselet lyder. Jesus advarer også mot å tro at en kan oppnå fordeler gjennom religiøse aktiviteter. Jesus lar oss ikke være i tvil om hvem som vil bli stående når dommen faller.  Det er ikke de selvsikre som synes at de mestrer alt eller som kan vise til sterke opplevelser og gode gjerninger. Det er derimot de ydmyke av hjertet, som innrømmer at man ofte kommer til kort i det å følge Jesus, og som kjenner på egen utilstrekkelighet og stor avhengighet av Jesus. De skal få erfare Jesu egne ord:«Salige er de som er fattige i seg selv, for himmelriket er deres.» Matt. 5,3.

Vi må ta oss i vare så vi ikke bygger våre liv på sviktende grunnlag. Det er lett å la seg friste til å følge røster som kan lede på avveie.                                                                                                                                   Når alt vårt eget blir verdiløst og faller i grus, fins det en klippegrunn, et fotfeste, og en trygg grunnvoll som aldri svikter. Klippegrunnen er Jesus Kristus og hans fullkomne frelsesverk.

Den som hører Jesu ord og gjør etter dem, blir sammenlignet med en klok mann som bygger sitt hus på fjellgrunn. «Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.» I. Kor. 3,11.

Det er viktig å stå for noe, ha en overbevisning om at en har trygg grunn under føttene. Vi må frimodig tørre å stå for det vi tror på og vil leve for. Fristelsen til sløvhet og likegyldighet i kristenlivet er til tider et problem for mange. Å si ja til Jesus er å si ja til selve livet, det evige, et liv i tro og tillit til Jesus Kristus, til et liv i glede og fred med Gud i en god samvittighet. Det dreier seg om et personlig forhold til Jesus.

«Den grunn hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død; i Kristi korses skygger forsvinner all min nød. Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd; hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær.»Paul Gerhardt.