Det er skrevet mange sanger om Jerusalem. Ingen by i verden har så mange sanger om seg selv. Grunnen er at ingen andre har en slik historie som den bibelske byen Jerusalem.

Det er ingen andre byer som gjør slike inntrykk og opplevelser som Jerusalem. Profeten Esekiel omtaler byen for jordens navle (Esek 38,12). Det er noe som er midt på jorden. Jerusalem er hovedstaden i Israel. Årsaken er at Gud selv peker ut stedet! «Men Herren deres Gud vil utvelge et sted blant alle deres stammer for å la sitt navn bo der. Dit skal dere søke, og dit skal du komme.»5Mos 12,5.

Jerusalem er byen med de mange navn. Det eldste navnet er Salem (1.Mos 14,18). Da Gud satte Abraham på prøve, så leser vi om Moria. Abraham sa om Jerusalem: «Og Abraham kalte dette stedet: Herren ser. Derfor blir det sagt den dag i dag: På Herrens berg skal han la seg se.» 1.Mos 22,14. Grunnen til alle sangene om Jerusalem, er at Herren vil gjøre denne byen til en lovsang på jorden. Vi kan nevne Jes 51,3. «For Herren trøster Sion, trøster hennes ruiner og gjør ørkenen der lik Eden og ødemarken lik Herrens hage. Fryd og glede skal finnes der, takk og lovsang.»  

Mange gjør Jerusalem til et møtested for tre religioner, men Herren selv forteller at dette min by og Herrens hage. «Han skal bygge opp min by og løslate mitt bortførte folk, uten betaling og ikke for gave, sier Herren, hærskarenes Gud.» Jes 45,13.

Profeten Sakarias gir oss flere navn på Jerusalem. «Så sier Herren: Jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by. Og Herrens, hærskarenes Guds berg, skal kalles det hellige bergSak 8,3.

«Se, jeg gjør Jerusalem til en tumleskål for alle folkeslagene rundt omkring.»  Sak 12,2. En tumleskål er noe som gjør nasjonene beruset. Når du er beruset tenker en ikke klart eller gjør handlinger som blir feil. I dag har Jerusalem en stor internasjonal interesse. Mange sier at jødene ikke har noen tilhørighet til Jerusalem, eller at byen skal være et internasjonalt område. Mer en noen gang må vi ta Bibelen frem i det offentlige rom. Bibelen gjør oss sindige og edruelige. Jesus sa om Jerusalem: «...Jerusalem – for det er denstore konges stad.» Mt 5,35.

Hva sier du om Jerusalem? «Menneskesønn! Fordi Tyrus sier om Jerusalem: Ha, ha! Den er brutt i stykker, denne folkenes port!» Esek 26,2. Veien hjem til Gud, går om Golgata og Jerusalem! Porten er ennå åpen!