av Tor André Haddeland

I starten av Johannes-evangeliets tredje kapittel kan vi lese den bemerkelsesverdige historien om Jesu møte med fariseeren Nikodemus.

Denne høyt aktede rådsherren som kom til Jesus om natten og sa: ”Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegnene som du gjør, uten at Gud er med ham.”(Joh 3:2) Til denne påstanden svarte Jesus ham og sa: ”Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.” (Joh 3:3)

Hva mente Jesus med dette, og hva var det han tenkte på da han senere i den samme samtalen fulgte opp og sa: ”Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.” (Joh 3:5b) Hva vil det si å bli født på ny, og hvordan kan det skje?

Nå har vi ikke anledning til å gå dypt inn på alle sidene i disse spørsmålene i en artikkel som dette, men vi må likevel prøve å si litt. Ordene ”født på ny” kan også oversettes til det å bli ”født ovenfra” – noe som igjen kan bety å bli ”født av Gud.” Det er altså noe nytt som skjer. En ny fødsel, og dette nye er avGud.

Hvordan skjer så denne nye fødselen? Nikodemus lurte nok også på dette, for han spurte: ”Hvordan kan dette skje?” (Joh 3:9b)

Jesus får altså en mulighet til å svare på det som kanskje er livets viktigste spørsmål: Hvordan blir et menneske født på ny? La oss derfor legge nøye merke til Jesu svar i det følgende. I stedet for å gi en ”abc-undervisning” om hvordan et menneske blir født på ny, svarer han ved å vise til en historie fra 4. Mosebok 21. Han løfter frem historien om Moses, Israelsfolket og kobberslangen i ørkenen. Dette folket hadde syndet mot Gud, og på grunn av sin synd ble de bitt av giftige serafslanger. Og der lå de - dømt til døden og ute av stand til å hjelpe seg selv. Skulle de bli reddet, måtte Gud gjøre alt

Moses fikk beskjed om å lage en kobberslange: ”Så laget Moses en kobberslange og satte den på en merkestang.Og når en slange hadde bitt noen, og han så på kobberslangen, ble han i live.” (4.Mos 21:9) Israelsfolket var dødsdømt på grunn av sin synd. Likevel ble de reddet og frelst av å sepå kobberslangen som Gud hadde bedt Moses reise opp!

Hvorfor fortalte Jesus nettopp denne historien til Nikodemus? Jo, han ønsket å lære han noe, for ”likesom Moses opphøyde slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.” (Joh 3:14-15) Jesus viste med andre ord at vi her i 4. Mosebok 21 får et flott forbilde på det som en dag skulle skje på Golgata. Stedet hvor Jesus Kristus, Guds Sønn, ble opphøyd på et kors. Stedet hvor synden fikk sin straff – dette som igjen ble til frelse for hver den som tror! ”For dette er min fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv.” (Joh 6:40a)

Å bli født på ny er altså det samme som å bli en kristen, og dette under skjer når vi i vår fortapte tilstand vender oss til Jesus og ser på ham. Det skjer når vi forstår at vi har syndet, men likevel får høre og tro dette store at Jesus har frelst oss. I tillit til det budskapet skapes så troen i vårt hjerte, og vi blir født av Gud – født ovenfra, og berget for evigheten! (Se også Joh 1:12-13)

La oss til slutt sitere det første verset i sangen på nr 144 i den blå sangboken:

Det er liv i å se på det Golgata kors,
Ja just nu er det liv og for deg.
Å synder, så kom da til ham og bli frelst,
se på ham som tok straffen på seg.